Εκπαιδευτικό Προσωπικό / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης
Βαθμίδα: Ε.ΔΙ.Π
Γραφείο: 2ος Όροφος
Email: korvan@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969247

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχίο Bιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών (1995).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Μνημείων», Β΄ κατεύθυνση: “Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης”, Τμήμα Αρχιτεκτονικής/Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2002)

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Προπτυχιακό πρόγραμμα Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήρια: Μικροβιολογίας, Βιολογίας Κυττάρου Ι και ΙΙ και Γενετικής Ι και ΙΙ.
 • Προπτυχιακό πρόγραμμα Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συνδιδασκαλία/Επικουρικό έργο: Εργαστήρια του 5ου Εξαμήνου, μάθημα Φυσικοχημεία, θέμα Φωτοχημεία (1997-2001).
 • Προπτυχιακό πρόγραμμα Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συνδιδασκαλία/ Επικουρικό έργο: Εργαστήρια του 7ου Εξαμήνου, μάθημα Υλικά, θέμα Εφαρμογές στην Υπέρυθρη Φασματοσκοπία (1997-2001)
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: “Προστασία Μνημείων”,  Β΄ Κατεύθυνση, “Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης”, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ, Συνδιδασκαλία/Επικουρικό έργο: Εργαστήρια 2ου τετραμήνου, με θέμα: “Φασματοσκοπικές Μέθοδοι – FTIR”, (1999-2001)

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: υπέρυθρη φασματοσκοπία, βιοφασματοσκοπία, αλληλεπιδράσεις βαρέων μετάλλων με το DNA και ανάλυση της δομής αυτών των συμπλεγμάτων με υπολογιστικές μεθόδους.
 • Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με 5 ανακοινώσεις.
 • Συμμετοχή ως επιστημονικός συνεργάτης σε 9 ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • J.Anastassopoulou, K.Barbarossou, V.Korbaki, T.Theophanides, P.Legrand, J-P. Huvenne and B.Sombret.: “FT-RAMAN spectra of metal-guanosine-5’-monophosphate complexes”, Spectroscopy of Biological Molecules: Modern Trends, eds., P.Carmona, R.Navarro and A.Hernanz, Kluwer Acad. Pub., 1997, pp233-234
 • J.Anastassopoulou, V.Korbaki, H.Nastou, V.Sarrou and M.Palta.: “FT-IR studies of propofol-manganese interactions”, Spectroscopy of Biological Molecules: Modern Trends, eds., P.Carmona, R.Navarro and A.Hernanz, Kluwer Acad. Pub., 1997, pp 603-604
 • J.Anastassopoulou, V.Korbaki, H.Nastou, M.Palta and V.Sarrou.: “FT-IR studies of propofol-Magnesium interactions (Poster), Conf. on Magnesium: Current Status and New Developments Theoretical, Biological, Medical Aspects, eds, T.Theophanides and J.Anastassopoulou, Kluwer Acad. Pub., 1997, pp 41-42
 • J.Anastassopoulou, K.Barbarossou, V.Korbaki, H.Nastou, Th.Rakintzis and T.Theophanides.,: “Magnesium ions – Guanosine – 5’ – Monophosphate complexes: a Spectroscopic study (Poster), Conf. on Magnesium: Current Status and New Developments Theoretical, Biological, Medical Aspects, eds, T.Theophanides and J.Anastassopoulou, Kluwer Acad. Pub., 1997, pp 43-45