Δια του παρόντος γνωστοποιείται ότι το Υπουργείο Παιδείας της Σερβίας προσφέρει υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους ως ακολούθως :

1) Για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης την 15η Ιουλίου 2020 και διάρκεια μέχρι 20 μήνες.
2) Πέντε (5) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου εκμάθησης της σερβικής γλώσσας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης την 29η Ιουνίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕΡΒΙΑ-converted_signed
.SERBIA