Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, το οποίο αποτελεί Εργαστήριο της Σχολής Θετικών Επιστημών, προγραμματίζει την υλοποίηση Προγράμματος Παιδαγωγικής Επάρκειας Φοιτητών της Σχολής για τρίτη συνεχή χρονιά, όπως φαίνεται στην πρόταση που επισυνάπτεται.

Το πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επάρκειας υλοποιήθηκε κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021, με επιτυχία, με το Τμήμα Γεωλογίας.

Υπεύθυνος στο εν λόγω πρόγραμμα για το Τμήμα Βιολογίας είναι ο κ. Κατσώρης Παναγιώτης, Καθηγητής.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας

[DOWNLOAD]Παιδαγωγική επάρκεια 2021-2022_signed.pdf
[DOWNLOAD]Συμμετοχή ΜΕΤ σε Παιδαγωγική επάρκεια φοιτητών_2021-2022