Η έναρξη των παραδόσεων του μαθήματος της Βιογεωγραφίας θα γίνει την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, στις 15:00.

Οι παραδόσεις θα γίνονται καταρχάς στην μικρή αίθουσα των εργαστηρίων Ζωολογίας.

Σίνος Γκιώκας