Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές», ο κ. Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, Καθηγητής, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών θα δώσει διάλεξη την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ. με τίτλο:

«Decrypting the regulatory role of noncoding RNAs using genome editing and -omics approaches»

 «Αποκρυπτογράφηση του ρυθμιστικού ρόλου των μη κωδικοποιητικών RNAs με την χρήση γονιδιωματικής επεξεργασίας και -omics προσεγγίσεων»

Η παρουσίαση είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μέλη ΔΕΠ και ευρύτερο κοινό) και θα πραγματοποιηθεί μέσω του συνδέσμου:

Join Zoom Meeting

https://upatras-gr.zoom.us/j/94776937011?pwd=K3RLUXp4OURGdU00Y1d0QVJydWxVQT09

Meeting ID: 947 7693 7011

Passcode: 214847