Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων και των δύο κατευθύνσεων, θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020. Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση που θα δίνει λεπτομέρειες για τον τρόπο της συνέντευξης.

Σίνος Γκιώκας

Συντονιστής της Επιτροπής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογία