Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει εκδώσει πλήθος οδηγών και βοηθημάτων για την αξιοποίηση εργαλείων που θα υποστηρίξουν τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης.

To βασικό link όλων των βοηθημάτων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του UPNET https://sfb.sites.upnet.gr/ και παρέχεται με κεντρική κατηγοριοποίηση, ανάλογα το ρόλο καθηγητή / φοιτητή.

Παραθέτουμε δύο βασικά βοηθήματα τα οποία συνοψίζουν τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης και χρήσης των εργαλείων SKYPE for Business (σύγχρονη εκπαίδευση) και eclass (ασύγχρονη εκπαίδευση). Τα εργαλεία αυτά δύναται να χρησιμοποιηθούν ως μεμονωμένα, αλλά και ως συνδυαζόμενα για μια πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία.

(1) Βίντεο οδηγιών για τη δημιουργία διάλεξης μέσω του SKYPE for Business και ανάρτηση ανακοίνωσης στο eclass

(2) Έντυπο pdf με γενικές οδηγίες

guide-teachingstaff-up

Συστήνεται στους διδάσκοντες να επισκεφτούν τη σελίδα με τα βοηθήματα (https://sfb.sites.upnet.gr/) και ταυτόχρονα να παραπέμπουν και τους φοιτητές τους στη σελίδα βοηθημάτων για να προετοιμάσουν τα συστήματά τους όσον αφορά τη συμμετοχή τους στα μαθήματα.