Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές, μετά τη δύση του ηλίου, να μην κυκλοφορούν στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης (προς και από το Τμήμα Βιολογίας) μόνοι τους.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, παρακαλούνται όπως επικοινωνίσουν με τους φύλακες του Πανεπιστημίου στο τηλ. 11771.