Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές,

Την Δευτέρα 20/09 στις 15:00 θα διεξαχθεί η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος «ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ» για όσες/ους έχουν δηλώσει την εξέταση του μαθήματος «ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021»  (δήλωση αυστηρά μέχρι 17/09/2021 και ώρα 24:00) στην πλατφόρμα του exams.eclass.upatras.gr και είναι γραμμένοι και στην ηλεκτρονική γραμματεία (progress).

Οι Διδάσκοντες