Ενημερώνουμε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για τη λήψη βεβαίωσης Η/Υ ότι βασική προϋπόθεση εκτός των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι και η επιλογή της διπλωματικής εργασίας.