Οι φοιτητές που συμμετέχουν σε δια ζώσης εκπαίδευση (διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις των χειμερινών εξαμήνων), καθώς και οι φοιτητές που απασχολούνται στα εργαστήρια του Τμήματος Βιολογίας (διπλωματικοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες), θα προμηθευτούν μάσκες από τους εκάστοτε υπεύθυνους των εργαστηριακών ασκήσεων ή τους υπεύθυνους των εργαστηριακών χώρων.