Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Βιολογίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021σύμφωνα με την υπ. αριθμ 4736/27-10-2020 τροποποίηση της πράξης μετίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικόΟΠΣ.: 5030937 (ΕΚΤΠ01).

Κατεβάστε την προκήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-2021


Κατεβάστε την αίτηση
(Word file)