Στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για πρακτική άσκηση, ανακοινώθηκε η προκήρυξη θέσεων για το ακαδ. έτος 2020-2021. Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους σπουδών [προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές & υποψήφιους διδάκτορες].

Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου [ΕΟΧ] και σε συνεργαζόμενες χώρες εκτός Ε.Ε., θα έχει διάρκεια από 2 έως 3 μήνες και στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή διεύθυνση https://erasmus.upatras.gr από Δευτέρα 02.03.2020 έως και Τετάρτη 06.05.2020 [ώρα Ελλάδας 23:59].

Πληροφορίες

Ιστοσελίδα της δράσης: http://www.upatras.gr/el/node/9074

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

κ. Πολυξένη Χριστιά | e-mail: llp.placements@upatras.gr | Τηλέφωνο:  2610.969036

Η Συντονίστρια του Προγράμματος Erasmus+

Ε. Ροσμαράκη