Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» (Master in Biological Sciences: Research and Applications) μέχρι είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών για απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις ειδικεύσεις:

α) Βιολογική Τεχνολογία

β) Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών
Πόρων

Κατεβάστε την Προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2022-2023

Κατεβάστε την αίτηση