Το συμπληρωματικό πρόγραμμα εξετάσεων για τους νοσήσαντες από COVID το οποίο επισυνάπτεται, συμπυκνώνει σε κάθε εξεταστικό τρίωρο τα τέσσερα μαθήματα των αντίστοιχων ωρών και ημερών, των τεσσάρων εβδομάδων της κανονικής εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022.

Το πρόγραμμα κρατά αυστηρά αυτό το κριτήριο, ώστε να πληρούνται τυπικά οι πενθήμερες απουσίες των φοιτητών που νοσούν (αποδεδειγμένα – βλέπετε αντίστοιχες ανακοινώσεις και οδηγίες).

Ωστόσο, οι διδάσκοντες θα πρέπει να βγάζουν έγκαιρα ανακοινώσεις για λεπτομέρειες επί της εξέτασης του κάθε μαθήματος και οι φοιτητές να φροντίσουν να επικοινωνούν κατά το δυνατόν με τους διδάσκοντες για τις λεπτομέρειες, όταν χρειάζεται.

Για τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το πρόγραμμα, κάποιος/κάποιοι διδάσκων/διδάσκοντες εξετάζουν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα μαθήματα, προτείνεται, λόγω του πολύ μικρού αναμενόμενου αριθμού φοιτητών ανά μάθημα, να χρησιμοποιείται μία μόνο αίθουσα για την ταυτόχρονη εξέταση/επιτήρηση των μαθημάτων αυτών.

Η Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος και Εξεταστικών Περιόδων

[Κατεβάστε το ακόλουθο πρόγραμμα]

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022