Πρόγραμμα διδασκαλίας

Ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων έχει ορισθεί η Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022. Το χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας και εξέτασης περιγράφεται στον Πίνακα 1.

Τη Δευτέρα, 31/10/2022 και ώρα 13.00-14.30, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου να ενημερωθούν για το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο της κατεύθυνσης. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Βιολογίας.

Πίνακας 1. Χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας και εξέτασης μαθημάτων 1ου και 2ου  εξαμήνου.

Τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου διδάσκονται διαδοχικά από την 31/10/2022 έως τα μέσα Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων σε κάθε μάθημα. Ακολουθεί το 2ο εξάμηνο έως τέλη Μαρτίου, καθώς και η περίοδος εξετάσεων έως την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου. Οι ακριβείς ημέρες, ώρες και αίθουσες διδασκαλίας κάθε μαθήματος θα ανακοινώνονται από τους αντίστοιχους διδάσκοντες του μαθήματος πριν την έναρξή του.

Οι επαναληπτικές εξετάσεις σε κάθε μάθημα πραγματοποιούνται το Σεπτέμβριο, μετά την ολοκλήρωση και των δύο εξαμήνων.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, θα προγραμματιστούν σεμινάρια από προσκεκλημένους εκπαιδευτές από διάφορα εθνικά και διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα και ινστιτούτα.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων διδασκαλίας, όλοι οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ καλούνται να υλοποιήσουν Διπλωματική εργασία (διάρκειας 12 μηνών) για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, μετά από συνεννόηση με ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού (ως επιβλέποντα/ουσα της εργασίας).

Γ. Πετροπούλου

Συντονίστρια της κατεύθυνσης