Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020/ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ υπ’ αριθ. 167/21.5.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ), οι φοιτητές-τριες με πρόθεση συμμετοχής τους στην εξέταση των μαθημάτων της εξεταστικής Ιουνίου 2019-2020, θα πρέπει:

  • να συμπληρώσουν την σχετική Ηλεκτρονική Αίτηση – Δήλωση για Συμμετοχή μέσω του συνδέσμου https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php αποδεχόμενοι τον κανονισμό εξέτασης, χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (…@upnet.gr)
  • να εγγραφούν στα αντίστοιχα μαθήματα της πλατφόρμας εξέτασης https://exams.eclass.upatras.gr/

Με την κοινοποίηση του προγράμματος της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτητές θα ενημερωθούν για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης από τους διδάσκοντες, με σχετικές ανακοινώσεις τους κάθε μαθήματος.

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2020 μαθημάτων εαρινών εξαμήνων

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2020 μαθημάτων εαρινών εξαμήνων_Τμήμα Βιολογίας-1