Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ δίνεται η δυνατότητα στο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματός μας [μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ], να διδάξει, με επιχορηγούμενη μετακίνηση, σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο εξωτερικό, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αντίστοιχη διμερής συμφωνία [inter-institutional agreement].

Στον ιστότοπο https://www.upatras.gr/el/node/8990 έχουν αναρτηθεί:

  • η προκήρυξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους
  • οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις, και
  • όλη η απαιτούμενη διαδικασία.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στην πλατφόρμα Erasmus+: https://erasmus.upatras.gr/ από 20.01.2020  έως 11/02/2020.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων  [υπεύθυνη: κ. Γκέλυ Παυλοπούλου, τηλ.: 2610 996610, e-mail: llp.outgoing@upatras.gr]

Η Συντονίστρια του προγράμματος Erasmus+

Ε. Ροσμαράκη