Στην ιστοσελίδα https://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια μοριοδότησης των αιτήσεων καθώς και γενικές πληροφορίες που αφορούν στη δράση Erasmus+ KA103/εξερχόμενη κινητικότητα για Σπουδές. Το πρόγραμμα αφορά σε φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών. Πληροφορίες σχετικά με τις Erasmus+ δι-ιδρυματικές συμφωνίες εντός Ευρώπης ανά Τμήμα, μπορείτε να δείτε εδώ: https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus

  • Η αίτησή σας υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Erasmus+: https://erasmus.upatras.gr/
  • Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 17.02.2020 – 28.02.2020
  • Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων [κα Δήμητρα Σταματοπούλου, e-mail: llp.outgoing@upatras.gr, τηλ.: 2610-969029].

Η Συντονίστρια του Προγράμματος Erasmus+

Ε. Ροσμαράκη