Κατεβάστε το ακόλουθο πρακτικό

Πρακτικό ΟΔΕ (εκπρόσωπος ΕΔΙΠ στη Συνέλευση)