Π.Μ.Σ. Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές
Κατεύθυνση: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Κύκλος σεμιναρίων 2020 – 2021

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020, 13:00 μ.μ.

Δρ. Κώστας Σταματάκης

Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών, ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”

Κλεπτοπλαστία: μηχανισμός ειδογένεσης ή …φωτοσύνθεση των ζωικών οργανισμών

Link: https://upatras-gr.zoom.us/j/93554961188?pwd=SXFmV0FMalIyd0s3cWo4WndjUm5TZz09