ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

(Αφορά σε φοιτητές με Ακαδημαϊκό Έτος εισαγωγής 2015-2016 και έπειτα)

Σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4547/2018 και ξεκινώντας από τους τεταρτοετείς φοιτητές του ακαδ. έτους 2018-2019 (δηλ. εισαχθέντες 2015-2016) και έπειτα, οι φοιτητές δύναται να λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ). Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των πυτχιούχων σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό τον διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ν. 3848/2010, άρθρο 2).

Στο Τμήμα  Βιολογίας η λήψη ΠΠΔΕ γίνεται με βάση τις παρακάτω τρεις προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται:

α) Βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναριακού μαθήματος εαρινού εξαμήνου «Διδακτική της Επιστήμης της Βιολογίας στη Β/θμια Εκπαίδευση» του 4ου έτους.

β) Επιτυχή εξέταση των παρακάτω έντεκα (11) υποχρεωτικών μαθημάτων, τα  οποία καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα που εμπεριέχονται στη διδακτέα ύλη των συναφών με την Επιστήμη της Βιολογίας μαθημάτων της Β/θμιας εκπαίδευσης:

 • Αναπτυξιακή Βιολογία
 • Βιολογία Κυττάρου Ι
 • Βιολογία Ζώων Ι
 • Βιολογία Φυτών Ι
 • Βιοχημεία Ι
 • Γενετική Ι
 • Μοριακή Βιολογία Ι
 • Μικροβιολογία
 • Οικολογία Ι
 • Οικολογία ΙΙ
 • Φυσιολογία Φυτών

γ) βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις που αφορούν εναλλακτικά σε ένα από τα παρακάτω:

– Είτε συμμετοχή μέσω της εκπαίδευσης που θα μπορούν να παρέχουν σε μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επισκέπτονται το Τμήμα Βιολογίας μέσω οργανωμένων κοινών δράσεων των σχολικών μονάδων και του Τμήματος. Eνδεικτικά αναφέρουμε: την επιτυχημένη δράση «Τα σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο», όπου οι φοιτητές του 4ου έτους οργανωμένοι σε ομάδες αναλαμβάνουν την ξενάγηση και διδασκαλία των μαθητών που μας επισκέπτονται σε εξιδεικευμένα θέματα Βιολογίας. Τις σχολικές ημερίδες (π.χ. στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας ενημέρωσης με θέμα τον Εγκέφαλο),  τα Μουσεία του Τμήματος – Βοτανικό και Ζωολογικό Μουσείο και το θερινό σχολείο).

Είτε συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος στη δράση του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας  της Σχολής Θετικών Επιστημών «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια Φοιτητών» που περιλαμβάνει: σεμινάριο εκπαίδευσης και βιωματική εκπαίδευση, παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων του Μουσείου και εξάσκηση, υλοποίηση προγραμμάτων ως εμψυχωτές, σχεδιασμό και υλοποίηση πειράματος ή δράσης ή παιχνιδιού που θα χρησιμοποιηθεί από το Μουσείο.

Είτε συμμετοχή σε υπαίθρου ασκήσεις, όπου εφαρμόζεται η μικρο-διδασκαλία.

Είτε επιτυχής εξέταση στο μάθημα επιλογής:

«Εφαρμοσμένη Ηθική και Βιοηθική», στο Ε΄ και Ζ΄ εξάμηνο σπουδών.