Εκπαιδευτικό Προσωπικό / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης
Βαθμίδα: Ε.ΔΙ.Π
Γραφείο: 2ος Όροφος (ΒΜ285)
Email: stsakas@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969221

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχίο Βιολογίας (1985), Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Διδακτορικό Βιολογίας (1991), Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Προπτυχιακά εργαστήρια:

 • Βιολογία Κυττάρου
 • Μοριακή Βιολογία
 • Κλινική Χημεία
 • Ανοσοβιολογία

Προπτυχιακά μαθήματα:

 • Κλινική Χημεία
 • Πτυχιακή εργασία
 • Πρακτική άσκηση

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

 • Κυτταρική σηματοδότηση στην φαγοκυττάρωση βακτηρίων και ενδοκυττάρωση LPS από τα ανθρώπινα ουδετερόφιλα του αίματος.
 • Επίδραση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου στη φυσική ανοσία: φαγοκυττάρωση, ενδοκυττάρωση, καθήλωση συμπληρώματος

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

Άρθρα ανασκόπησης

 • Giannakodimos I, Gkountana G, Lykouras D, Karkoulias K, Tsakas S. The Role of Interleukin-6 in the Pathogenesis, Prognosis and Treatment of Severe COVID-19. Current Medicinal Chemistry, 2021, 28, 1-11.
 • Tsakas S, Marmaras VJ. Insect immunity and its signalling; an overview. Invertebrate Survival Journal 2010, 7, 228-238.
 • Tsakas S, Goumenos DS. Accurate measurement and clinical significance of urinary transforming growth factor-beta1. American Journal of Nephrology 2006, 26, 186-193.

Πρωτότυπες δημοσιεύσεις

 • Pappas ME, Mpournaka S, katopodis P, Chardalias A, Tsakas S, Eleftheriadis T, Papachristou E, Katopodis K, Goumenos DS. The effect of dialysis modality and membrane performance on native immunity in dialysis patients. PRILOZI, Section of Medical Sciences 2019, 40, 25-32.
 • Petropoulos M, Karamolegkou G, Rosmaraki E, Tsakas S. Hydrogen peroxide signals E. coli phagocytosis by human polymorphonuclear cells; up-stream and down-stream pathway. Redox Biology 2015, 6, 100–105.
 • Armpi M, Pouliliou S, Lampropoulou M, Marmaras VJ, Tsakas S. Hydrogen peroxide is produced by E. coli challenged haemocytes and regulates phagocytosis, in the medfly Ceratitis capitata. The active role of superoxide dismutase. Developmental & Comparative Immunology 2011, 35, 865– 871.
 • Kalliakmani P, Nakopoulou L, Tsakas S, Gerolymos M, Papasotiriou Μ, Goumenos DS. Urinary interleukin-6 (IL-6) and transforming growth factor (TGF-β) levels in corticosteroid treated patients with IgA nephropathy. Clinical Nephrology 2011, 76,144-50.
 • Sideri M, Tsakas S, Markoutsa E, Lampropoulou M, Marmaras VJ. Innate immunity in insects: Surface-associated dopa decarboxylase-dependent pathways regulate phagocytosis, nodulation and melanization in medfly haemocytes. Immunology 2008, 123, 528-537.