Μελος ΔΕΠ / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης
Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής Αναπτυξιακής Βιολογίας
Γραφείο: 2ος Όροφος
Email: ikazanis@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 997650
Ιστότοπος: https://www.researchgate.net/lab/Ilias-Kazanis-Lab

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχίο Βιολογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών, τμήμα Βιολογίας)
 • Διδακτορκή διατριβή με θέμα τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής – Ιατρική σχολή και Εργαστήριο Βιολογίας -τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)]

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Προπτυχιακά μαθήματα: Αναπτυξιακή Βιολογία, Βιοηθική, Νευροβιολογία, Γενική Βιολογία (Τμήμα Φυσικής και ΤΠΔΕ)
 • Μεταπτυχιακά μαθήματα: Ειδικά Θέματα Αναπτυξιακής Βιολογίας, Μοριακή Φυσιολογία/ Νευροβιολογία, Βιολογία νευροβλαστικών κυττάρων (Ιατρική)

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

Ερευνητικές  δραστηριότητες
 • Βιολογία των εμβρυικών και ενήλικων νευροβλαστικών κυττάρων.
 • Δομή και λειτουργία κυτταρογεννητικών περιοχών (stem cell niches) του ενηλίκου εγκεφάλου (εξωκυττάρια ουσία, αιμοφόρα αγγεία, επενδυματικά κύτταρα).
 • Γήρανση, ισχαιμικός εγκεφαλικός τραυματισμος, παθήσεις της μυελίνης.
Ερευνητικά Προγράμματα

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 1. Anesti M, Magkafa S, Prantikou E, Kazanis I. (2022) Divergence between Neuronal and Oligodendroglial Cell Fate, in Postnatal Brain Neural Stem Cells, Leads to Divergent Properties in Polymorphic In Vitro Assays. Cells, 11, 1743. https://doi.org/10.3390/cells1111174
 2. McClenahan F*, Dimitriou C*, Koutsakis C, Dimitrakopoulos D, Arampatzis A, Kakouri P, Kourla M, Oikonomou S, Andreopoulou E, Patsoni M, Meri DK, Rasool RT, Franklin RJM, Kazanis I(2021) Isolation of neural stem and oligodendrocyte progenitor cells from the brain of live rats. Stem Cell Reports, 16(10):2534-2547. doi: 10.1016/j.stemcr.2021.08.015
 3. Mourtzi T, Dimitrakopoulos D, Kakogiannis D, Salodimitris C, Botsakis K, Meri D-K, Anesti M, Dimopoulou A, Charalampopoulos I, Gravanis A, Matsokis N, Angelatou F, Kazanis I(2021) Characterization of substantia nigra neurogenesis in homeostasis and dopaminergic degeneration: beneficial effects of the microneurotrophin BNN-20. Stem Cell Research and Therapy, 12(1), Article number 335, 10.1186/s13287-021-02398-3
 4. Kazanis, I., Evans, K., Andreopoulou, E., Dimitriou, D., Koutsakis, C., Karadottir, T., Franklin, R. J. (2017) Subependymal Zone-Derived Oligodendroblasts Respond to Focal Demyelination but Fail to Generate Myelin in Young and Aged Mice. Stem Cell Reports, e-pub 9 Feb. 2017, 10.1016/j.stemcr.2017.01.007
 5. Kazanis, I., Feichtner, M., Lange, S., Rotheneichner, P., Hainzl, S., Öller, M., Schallmoser, K., Rohde, E., Reitsamer, H. A., Couillard-Despres, S., Bauer, H. C., Franklin, R. J., Aigner, L., Rivera, F. J. (2015) Lesion-induced accumulation of platelets promotes survival of adult neural stem / progenitor cells.  Exp Neurol, 269, 75-89. doi: 10.1016/j.expneurol.2015.03.018.
 6. Chandran, J. S., Kazanis, I., Clapcote, S. J., Ogawa, F., Millar, J. K., Porteous, D. J., & ffrench –Constant, C. (2014). Disc1 variation leads to specific alterations in adult neurogenesis. PLoS One, 9(10):e108088. doi: 10.1371/journal.pone.0108088
 7. Kazanis, I., Gorenkova, N., Zhao, J-W., Franklin, R. J., Modo, M., & ffrench-Constant, C. (2013). The late response of rat subependymal zone stem and progenitor cells to stroke is restricted to directly affected areas of their niche. Exp Neurol, 248, 387- 397. doi: 10.1016/j.expneurol.2013.06.025
 8. Kazanis, I., & ffrench-Constant, C. (2012). The number of stem cells in the subependymal zone of the adult rodent brain is correlated with the number of ependymal cells and not with the volume of the niche. Stem Cells Dev, 21(7), 1090-1096. doi:10.1089/scd.2011.0130
 9. Kazanis, I. Can adult neural stem cells create new brains? Plasticity in the adult mammalian neurogenic niches: realities and expectations in the era of regenerative biology. (2012). Neuroscientist, 18(1), 15-27. doi:10.1177/1073858410390379
 10. Kazanis, I., Lathia, J. D., Vadakkan, T. J., Raborn, E., Wan, R., Mughal, M. R., et al., & ffrench-Constant, C. (2010). Quiescence and activation of stem and precursor cell populations in the subependymal zone of the mammalian brain are associated with distinct cellular and extracellular matrix signals. J Neurosci, 30(29), 9771-9781. doi:10.1523/JNEUROSCI.0700-10.2010
 11. Kazanis, I. (2009). The subependymal zone neurogenic niche: a beating heart in the centre of the brain: how plastic is adult neurogenesis? Opportunities for therapy and questions to be addressed. Brain, 132(Pt 11), 2909-2921. doi:10.1093/brain/awp237
 12. Kazanis, I., Belhadi, A., Faissner, A., & ffrench-Constant, C. (2007). The adult mouse subependymal zone regenerates efficiently in the absence of tenascin-C. J Neurosci, 27(51), 13991-13996. doi:10.1523/JNEUROSCI.3279-07.2007
 13. Ekonomou, A.*, Kazanis, I.*, Malas, S., Wood, H., Alifragis, P., Denaxa, M., et al., & Episkopou, V. (2005). Neuronal migration and ventral subtype identity in the telencephalon depend on SOX1. PLoS Biol, 3(6), e186. doi:10.1371/journal.pbio.0030186 (*authors equally contributing)