Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης
Βαθμίδα: Ομότιμος Καθηγητής
Γραφείο: 2ος Όροφος
Email: c.georgiou@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 997227, 2610 996770, Φαξ: 2610 969278

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχίο, Φυσιογνωστικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1974).
 • Mάστερ στη Bιοχημεία, Roosevelt University, HΠA (1979).
 • Διδακτορικό στη Βιοχημεία, IIllinois Institute of Technology, HΠA (1985).
 • Mεταδιδακτορικές σπουδές στη Bιοχημεία-Μοριακή Βιολογία, Tμήμα Bιοχημείας, University of Illinois at Urbana-Champaign, HΠA (1985-1987).

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

Καλύπτουν τις ακόλουθες  περιοχές. Έρευνα στη Βιοχημεία του Οξειδωτικού Στρες: Επικεντρώνεται στα ακόλουθα επιμέρους ερευνητικά πεδία: Μελέτη της βιοχημείας του οξειδωτικού στρες στους οργανισμούς και σχέση του με τη διαφοροποίηση και, γενικότερα, με φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις βιολογικού και ιατρικού ενδιαφέροντος, τη φυσικοχημεία, ηλεκτρονική κ.α. Επίδραση ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών μικροκυματικών (0.8 – 3  GHz) και υπερχαμηλών (50 Hz) συχνοτήτων στη δημιουργία δραστικών μορφών οξυγόνου στο νερό και οξειδωτικού στρες στους οργανισμούς. Ανάπτυξη αναλυτικών βιοχημικών μεθόδων για την in vivo/vitro μέτρηση διαφόρων παραμέτρων του οξειδωτικού στρες και άλλων σχετιζόμενων βιολογικών παραμέτρων. Έρευνα στην Αστροβιολογία: Προέλευση και εξεύρεση ζωής σε άλλους πλανήτες. Ταυτοποίηση οξειδωτών ανασταλτικών μικροβιακής ζωής και επαγωγών οξειδωτικού στρες σε άλλους πλανήτες (π.χ. στον Άρη, χρησιμοποιώντας ως μοντέλο ερήμους όπως Atacama, Mojave, Ανταρκτική κ.α.). Κατασκευή οργάνου ταυτοποίησης και ποσοτικοποίησης δραστικών μορφών οξυγόνου σε Φεγγάρι, Άρη, Τιτάνα, Ευρώπη, και Εγκέλαδο με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA). Η έρευνα έγινε/γίνεται σε συνεργασία με τον αστρογεωφυσικό Christopher McKay (NASA Ames Research Center, Space Science and Astrobiology Division, SST, Moffett Field, California, USA), τον γεωμικροβιολόγο Henry Sun (Desert Research Institute, Las Vegas, Nevada, USA), τον καθηγητή Βιοχημείας Dave Deamer (Departments of Biomolecular Engineering, and Chemistry and Biochemistry, University of California, at Davis/Santa Cruz), και τον καθηγητή Ορυκτολογίας-Πετρολογίας Ηλία Χατζηθεοδωρίδη (Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο).

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

Βιοχημεία-Ιατρική του οξειδωτικού στρες

 • Patsoukis, N., Georgiou, C. D. (2004). Determination of the thiol redox state of organisms: New oxidative stress indicators. Analytical and Bioanalytical Chemistry 378: 1783-1792.
 • Georgiou, C. D., Patsoukis, Ν., Papapostolou, Ι. (2005). Assay for the quantification of small-sized fragmented genomic DNA. Analytical Biochemistry 339: 223-230.
 • Patsoukis, N., Georgiou, C. D. (2005). Fluorometric determination of thiol redox state. Analytical and Bioanalytical Chemistry 383: 923-929.
 • Georgiou, C. D., Papapostolou, I., Patsoukis, N., Tsegenidis, T., Sideris, T. (2005). An ultrasensitive fluorescent assay for the in vivoquantification of superoxide radical in organisms. Analytical Biochemistry 347: 144-151.
 • Georgiou, C. D., Papapostolou, Ι. (2006). Assay for the quantification of intact/fragmented genomic DNA. Analytical Biochemistry 358: 247–256.
 • Georgiou, C. D., Papapostolou, I., Grintzalis, K. (2008). Superoxide radical detection in cells, tissues, organisms (animals, plants, insects, microorganisms), and soils. Nature Protocols 3: 1679-1692.
 • Georgiou, C. D., Papapostolou, I., Grintzalis, K. (2009). Protocol for the quantitative assessment of DNA concentration and damage (fragmentation and nicks). Nature Protocols 4: 125-131.
 • Georgiou, C. D. (2010). Oxidative stress-induced biological damage by low-level EMFs: Mechanism of free radical pair electron spin polarization and biochemical amplification. European Journal of Oncology 5: 63-113 (In: Non-thermal effects and mechanisms of interaction between electromagnetic fields and living matter, Giuliani, L., Soffritti, M. Eds, Ramazzini Institute European J. Oncology Library 5, ISBN: 978-88-6261-166-4).
 • Grintzalis, K., Zisimopoulos, D., Grune, T., Weber, D., Georgiou, C. D. (2013). Method for the simultaneous determination of free/protein malondialdehyde and lipid/protein hydroperoxides. Free Radical Biology Medicine 59: 27-35.
 • Grintzalis, K., Papapostolou, I., Zisimopoulos, D., Stamatiou, I., Georgiou, C. D. (2014). Multiparametric protocol for the determination of thiol redox state in the living matter. Free Radical Biology Medicine 74: 85-98.
 • Grintzalis, K., Georgiou, C. D., Schneider, Y. -J. (2015). An accurate and sensitive Coomassie Brilliant Blue G-250-based assay for protein determination. Analytical Biochemistry 480: 28-30.
 • Georgiou, C. D., Zisimopoulos, D., Argyropoulou, V., Kalaitzopoulou, E., Salachas, G., Grune, T. (2018). Protein and cell wall polysaccharide carbonyl determination by a neutral pH 2,4-dinitrophenylhydrazine-based photometric assay. Redox Biology 17: 128-142.
 • Georgiou, C. D., Zisimopoulos, D., Argyropoulou, V., Kalaitzopoulou, E., Ioannou, P. V., Salachas, G., Grune, T. (2018). Protein carbonyl determination by a rhodamine B hydrazide-based fluorometric assay. Redox Biology 17: 236-245.
 • Georgiou, C.D., Margaritis, L.H. (2021). Oxidative stress and NADPH oxidase: Connecting electromagnetic fields, cation channels and biological effects. International Journal of Molecular Sciences 22(18): 10041.
 • Kostopoulou, E., Kalaitzopoulou, E., Papadea, P., Skipitari, M., Gil, A. P. R., Spiliotis, B. E., Georgiou, C. D. (2021). Oxidized lipid-associated protein damage in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus: new diagnostic/prognostic clinical markers. Pediatric Diabetes 22(8): 1135-1142.
 • Zisimopoulos, D. N., Kalaitzopoulou, E., Skipitari, M., Papadea, P., Panagopoulos, N. T., Salahas, G., Georgiou, C. D. (2022). Detection of superoxide radical in all biological systems by Thin Layer Chromatography. Archives of Biochemistry and Biophysics 716: 109110.

Αστροβιολογία

 • Georgiou, C. D., Papapostolou, I., Sun, H., McKay, C. P. (2007). Superoxide radical assays and applications in Mars-like Atacama soil. Journal of Geophysical Research 112: G04S13.
 • Georgiou, C. D., Deamer, D. W. (2014). Lipids as universal biomarkers of extraterrestrial life. Astrobiology 14(6): 541-549.
 • Georgiou, C. D., Sun, H. J., McKay, C. P., Grintzalis, K., Papapostolou, I., Zisimopoulos, D., Panagiotidis, K., Zhang, G., Koutsopoulou, E., Christidis, G. E., Margiolaki, I. (2015). Evidence for photochemical production of reactive oxygen species in desert soils. Nature Communications 6: 7100. DOI: 1038/ncomms8100.
 • Deamer, D. W., Georgiou, C. D. (2015). Hydrothermal conditions and the origin of cellular life. Astrobiology 15: 1091-1095.
 • Georgiou, C. D., Zisimopoulos, D., Panagiotidis, K., Grintzalis, K., Papapostolou, I., Quinn, R. C., McKay, C. P., Sun, H. (2016). Martian superoxide and peroxide O2 release (OR) assay: A new technology for terrestrial and planetary applications. Astrobiology 16(2): 126-142.
 • Georgiou, C. D., Zisimopoulos, D., Kalaitzopoulou, E., Quinn, R. C. (2017). Radiation driven formation of reactive oxygen species in oxychlorine containing Mars surface analogues. Astrobiology 17(4): 319-336.
 • Georgiou, C. D. (2018). Functional properties of amino acid side chains as biomarkers of extraterrestrial life. Astrobiology 18(11): 1479-1496.
 • Georgiou, C. D., McKay, C., Quinn, R., Kalaitzopoulou, E., Papadea, P., Skipitari, M. (2019). The Oxygen Release Instrument: Space mission reactive oxygen species measurements for habitability characterization, biosignature preservation potential assessment, and evaluation of human health hazards. Life (Basel) 9: 70; doi:10.3390/life9030070.q
 • Georgiou, C. D. (2019). Intelligent equipment control for space applications in astrogeobiology: Oxidant detection on planetary surfaces. Системная инженерия и информационные технологии (Systems Engineering and Information Technology) 1(2): C. 30-32 (ISSN 2658‐5014; http://siit.ugatu.su/index.php/journal/article/view/19).
 • Georgiou, C. D., Deamer, D. W. (2021). Amphiphilic self-assembly and the origin of life in hydrothermal conditions, chapter 19. pp. 337-348. In Handbook of Lipid Membranes: Molecular, Functional, and Materials Aspects, Safinya, C.R., Rädler, J.O. (Eds.), 1st ed., 15 Sept 2021, CRC Press, Boca Raton, FL, pages 376, eBook ISBN 9780429194078, DOI https://doi.org/10.1201/9780429194078.