Εκπαιδευτικό Προσωπικό / Τομέας Βιολογίας Φυτών
Βαθμίδα: Ε.ΔΙ.Π
Γραφείο: 1ος Όροφος, Γραφείο Β/Μ 108 / 2ος Όροφος, Γραφείο Β/Μ 258
Email: dimitrg@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 997439, 2610 997648

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος/Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, ΑΠΘ (1985)
 • Διδάκτορας του Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών (2006).

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιολογία Φυτών Ι,ΙΙ Οικολογία ΙΙ, Οικολογία Βλάστησης.
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:Εκτίµηση Βιοποικιλότητας και Βιοπαρακολούθηση Ειδών & Οικοτόπων, Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός και ∆ιαχείριση Φυσικών Περιοχών.

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

Ερευνητικές δραστηριότητες:

 • Χλωρίδα, βλάστηση, φυτοκοινονιολογία, τύποι οικοτόπων.
 • Αξιολόγηση και διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων.
 • Παρακολούθηση (monitoring) ειδών χλωρίδας και τύπων οικοτόπων.
 • Χλωρίδα και οικότοποι αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
 • Βοτανικοί κήποι.
 • Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις.
 • Συμμετοχή ως επιστημονικός συνεργάτης σε 30 ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα.
 • Μέλος της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας.

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (ενδεικτικά)

 • Ecological impacts and management of the Acheron-Kalama and Kalodiki wetlands, from the agricultural activities – EEC, 1993-1995.
 • Identification Evaluation and mapping of the habitat types and flora and fauna species in Greece – LIFE (Directive 92/43/EEC),1994-11996.
 • Establishment of a Natural History Museum at the Valley of  Butterflies of Rhodes Island (1997-1999).
 • Identification & Description of habitat types in areas of interest for nature conservation, NATURA 2000 (1999-2002)
 • Bio-Monitoring Project – Monitoring Plant species and Habitats for the Airport of Spata. (1997- 1999, 2006-2008).
 • PRO-HERBS: “Resource protection, management and promotion of ecological awareness for the sustainable exploitation of edible Herbs and Spices” INTERREG III B ARCHIMED 2000-2006. (2006-2008).’
 • Conservation plan concerning the population of Centaurea niederi in the quarry of Araxos. (2011-2013).
 • INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ Ι1.11.06: RE.HERB: Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products (2011-2015).
 • LIFE-IP 4 NATURA “Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece” (2018-2019).

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Dimitrellos G. & Christodoulakis D. 1995: The flora of Mount Timfristos (NW Sterea Ellas, Greece). Flora Mediterranea 5: 9-50.
 • Georgiadis, Th., Dimitrellos G. & Routsi E. 1996: Centaurea messenicolasiana (Asteraceae), a new species of Cent. Phalolepis (Cass.) DC from Greece. Willdenowia 25: 561-569.
 • Georgiadis Th., Dimopoulos P., and Dimitrellos G. 1997: Flora and Vegetation of the Acheron Delta (W Greece) Aiming at Nature Conservation. Phyton (Horn, Austria) 37: 31-60.
 • Dimitrellos G. & Christodoulakis D. 1999: The phytogeographical distribution patterns of the flora of Mt Timfristos (N.W. Sterea Ellas, Greece). Flora Mediterranea 9: 215-230.
 • Tsogas G., Giokas D.,  Kapakoglou N., Efstathiou D., Vlessidis A., Dimitrellos G., Georgiadis Th., and A. V. Xarhanti. 2000: Land-Based classification of herbs’s origin based on supervised and unsupervised pattern recognition of plant and soil chemical profiling. Analytical Letters, 43:1-18, 2010.ISSN:0003-2719 print/1532-236X online
 • Spanou S., Verroios G., Dimitrellos G., Tiniakou A., Georgiadis T., Anagnostopoulos A. 2007: Establishing a bio-monitoring program of plant species and habitats of the Mesogaia area (Athens, Greece): Baseline survey results. Journal of Biological Research, 8: 159 – 166.
 • Kougioumoutzis K., Tiniakou A., Dimitrellos G. & Georgiadis Th. 2010: Evaluation of the flora and vegetation of Trizonia island-floristic affinities with small Ionian Islands. Bot.- Chron. 20: 45-61.
 • Kokkoris I., Dimitrellos G., Kougioumoutzis K., Laliotis I., Georgiadis Th. &Tiniakou A. 2014: The native flora of Mountain Panachaikon (Peloponnese, Greece): new records and diversity.  Journal of Biological Research-Thessaloniki, 21:9.