Μελος ΔΕΠ / Τομέας Βιολογίας Ζώων
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Γραφείο: 3ος Όροφος
Email: dermon@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 996755

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχιούχος Βιολογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών (1981).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (1987) στην Φυσιολογία / Νευροβιολογία, Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Πατρών).

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Βιολογίας: Φυσιολογία Ανθρώπου και Ζώων Ι και ΙΙ, Νευροβιολογία
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Βιολογίας: Μηχανισμοί πλαστικότητας σε αναπτυσσόμενο και ώριμο εγκέφαλο

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

 • Αναπτυξιακή νευροβιολογία, πολλαπλασιασμός μετανάστευση νευρικών κυττάρων και ρόλος νευροδιαβιβαστικών συστημάτων
 • Μηχανισμοί πλαστικότητας στον ώριμο εγκέφαλο, επίδραση επί-γενετικών παραγόντων στην εγκεφαλική λειτουργία (φυλετικές ορμόνές, τραύμα, υπέρταση, μοντέλα μάθησης).

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Zikopoulos B., Kentouri M., Dermon C.R. (2001) Cell genesis in the hypothalamus is associated to the sexual phase of hermaphrodite teleost. NeuroReport 12: 2477- 81.
 • Dermon C.R., B.Zikopoulos, L. Panagis, E. Harrison, C. Lancashire, R.Mileusnic and MG Stewart. (2002) Passive avoidance training enhances neuron proliferation in day old chicks. Eur J. Neuroscience, 16: 1-10.
 • Dermon C.R., A. Stamatakis, S. Giakoumaki and J. Balthazart (2004) Differential Effects of Testosterone on Protein Synthesis Activity in Male and Female Quail Brain. Neuroscience, 123: 647-666.
 • Stamatakis A., Barbas H., Dermon C.R. (2004) Late genesis of granule cells in quail cerebellum. J. Comp. Neurol, 474:173-189.
 • Barbas H, CC Hilgetag, Saha S, CR Dermon, and JL Suski Contralateral projections of prefrontal cortices in the rhesus monkey: Patterns and determinants of projections and comparison with ipsilateral connections. BMC Neurosci 6:32
 • Potamias G and. Dermon C. R (2004) Protein Synthesis Profiling in the Developing Brain: A Graph Theoretic Clustering Approach» Computer Methods and Programs in Biomedicine, Vol 76: 115-129.
 • Ζikopoulos B. and Dermon C.R . (2005) Mapping of α2 and β adrenoceptoors in teleost brain. Quantitative autoradiographic and immunocytochemical study, J. Comp. Neurol. 489:217-40
 • Panagis L, Thanos S, Fischer D, Dermon CR. (2005) Unilateral optic nerve crush induces bilateral retinal glial cell proliferation. Eur J Neurosci. 21:2305-2309
 • Nikolakopoulou, A. M., Dermon, C. R., Panagis, L., Pavlidis, M. & Stewart, M. G. (2006) Passive avoidance training is correlated with decreased cell proliferation in the chick hippocampus. Eur. J Neuroscience 24: 2631-2642 euroscience 24 (9), 2631-2642