Μελος ΔΕΠ / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης
Βαθμίδα: Καθηγητής
Γραφείο: 2ος Όροφος
Email: George.Aggelis@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 997808, 2610 969232, 2610 969260 (Φαξ)
Ιστότοπος: http://www.microbiology.biology.upatras.gr

Επιστημονική κατάρτιση

 • Δίπλωμα Γεωπονικών Επιστημών, Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (1982).
 • Diplôme d’Etudes Approfondies en Sciences des Aliments, Nutrition, Fermentation, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier II – France (1986).
 • Doctorat en Biochimie, Biologie Cellulaire et Moléculaire, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier II – France (1989).
 • Μεταδιδακτορική έρευνα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990-93).

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Μικροβιολογία, Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία, Μικροβιακή Βιοτεχνολογία, Περιβαλλοντικά θέματα.

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

 • Κύρια ερευνητικά αντικείμενα: Ελαιογόνοι μικροοργανισμοί; Βιοτεχνολογία μικροβιακών λιπιδίων; Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα; Οργανικά οξέα; Αποδόμηση φαινολικών; Μεταβολισμός σακχάρων, γλυκερόλης, μεθανόλης, λιπαρών οξέων; Μαθηματικά πρότυπα.
 • Συμμετοχή στη συντακτική επιτροπή (Editorial Board) επιστημονικών περιοδικών.
 • Τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα: Improving bio-utilization of marine algae as sustainable feed ingredients to increase efficiency and quality of aquaculture production: ERA-NET COFASP project.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • S. BELLOU, M.N. BAESHEN, A.M. ELAZZAZY, D. AGGELI, F. SAYEGH & G. AGGELIS (2014) Microalgal lipids biochemistry and biotechnological perspectives. Biotechnol. Adv. 32, 1476-1493.
 • F. ΑROUS, T. MECHICHI, M. NASRI & G. AGGELIS (2016) Fatty acid biosynthesis during the life cycle of Debaryomyces etchellsii. Microbiology – SGM, 162, 1080-1090.
 • M. DOUROU, A. KANCELISTA, P. JUSZCZYK, D. SARRIS, S. BELLOU, I.-E. TRIANTAPHYLLIDOU, A. RYWINSKA, S. PAPANIKOLAOU & G. AGGELIS (2016) Bioconversion of olive mill wastewater into high-added value products. J. Clean. Prod., 139, 957-969.
 • S. BELLOU, I.-E. TRIANTAPHYLLIDOU, D. AGGELI, A.M. ELAZZAZY, M.N. BAESHEN & G. AGGELIS (2016) Microbial oils as food additives: Recent approaches for improving microbial oil production and its polyunsaturated fatty acid content. Current Opinion Biotechnol. 37, 24-35.
 • R. MALIBARI, F. SAYEGH, A.M. ELAZZAZY, M.N. BAESHEN, M. DOUROU, G. AGGELIS (2018) Reuse of shrimp farm wastewater as growth medium for marine microalgae isolated from Red Sea – Jeddah. J. Clean. Prod., 198, 160-169.
 • M. DOUROU, D. AGGELI, S. PAPANIKOLAOU & G. AGGELIS (2018) Critical steps in carbon metabolism affecting lipid accumulation and their regulation in oleaginous microorganisms. Appl. Microbiol. Biotechnol. 102, 2509–2523.
 • I.A. VASILIADOU, S. BELLOU, A. DASKALAKI, L. TOMASZEWSKA-HETMAN, CH. CHATZIKOTOULA, B. KOMPOTI, S. PAPANIKOLAOU, D. VAYENAS, S. PAVLOU & G. AGGELIS (2018) Biomodification of fats and oils and scenarios of adding value on renewable fatty materials through microbial fermentations: Modelling and trials with Yarrowia lipolytica. J. Clean. Prod., 200, 1111-1129.
 • M. DOUROU, O. TSOLCHA, A. TEKERLEKOPOULOU, D. BOKAS & G. AGGELIS (2018) Fish farm effluents are suitable growth media for Nannochloropsis gaditana, a polyunsaturated fatty acid producing microalga. Eng. Life Sci., 18, 851-860.
 • A. DASKALAKI, N. PERDIKOULI, D. AGGELI & G. AGGELIS (2019) Laboratory evolution strategies for improving lipid accumulation in Yarrowia lipolytica. Appl. Microbiol. Biotechnol., 103, 8585–8596.
 • G. VALDES, R.T. MENDONCA, C. PARRA & G. AGGELIS (2020) Patterns of lignocellulosic sugars assimilation and lipid production by newly isolated yeast strains from Chilean Valdivian Forest. Appl. Biochem. Biotechnol., 192, 1124–1146.
 • M. KOTHRI, M. MAVROMMATI, A.M. ELAZZAZY, M.N. BAESHEN, T.A.A. MOUSSA & G. AGGELIS (2020) Microbial sources of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) and the prospect of organic residues and wastes as growth media for PUFA-producing microorganisms. FEMS Microbiol. Lett. 367, 5, fnaa028.
 • M. DOUROU, P. DRITSAS, M.N. BAESHEN, A.M. ELAZZAZY, A. ALFERGAH & G. AGGELIS (2020) High-added value products from microalgae and prospects of aquaculture wastewaters as microalgae growth media. FEMS Microbiol. Lett. 367, 12, fnaa081.
 • G. VALDES, R. MENDONCA & G. AGGELIS (2020) Lignocellulosic biomass as a substrate for oleaginous microorganisms: A Review. Appl. Sci., 10(21), 7698.
 • H.A. EL-BAZ, A.M. ELAZZAZY, T.S. SALEH, P. DRITSAS, J.A. MAHYOUB, M.N. BAESHEN, H.R. MADIAN, M. ALKHALED & G. AGGELIS (2021) Singe cell oil (SCO) based bioactive compounds: Enzymatic synthesis of fatty acid amides using SCOs as acyl group-donors and their biological activities. Appl. Biochem. Biotechnol., 193, 822–845.
 • M. DOUROU, Ch. N. ECONOMOU, L. AGGELI, M. JANAK, G. VALDES, N. ELEZI, D. KAKAVAS, Th. PAPAGEORGIOU, A. LIANOU, D. V. VAYENAS, M. CERTIK & G. AGGELIS (2021) Bioconversion of pomegranate residues into biofuels and bioactive lipids. J. Clean. Prod., 323, 129193.
 • M. MAVROMMATI, A. DASKALAKI, S. PAPANIKOLAOU & G. AGGELIS (2021) Adaptive laboratory evolution principles and applications in industrial biotechnology. Biotechnol. Adv. 107795, In press. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2021.107795