Την Παρασκευή 26/2/2021 και ώρα 13:00 η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Βιολογίας κα Μιχαλάκη Άννα θα παρουσιάσει την Μεταπτυχιακή Διπλωματική της Εργασία με τίτλο: “Ανάπτυξη μεθόδου μέτρησης της 7-κετο-χοληστερόλης”

Η παρουσίαση θα γίνει εξ’ αποστάσεως  στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://upatras-gr.zoom.us/j/98351834177?pwd=UFBNQmo0SFJhQTlTMFNqRkhCZ1Nydz09

Η Τριμελής Επιτροπή
Νικόλαος Παναγόπουλος (επιβλέπων)
Ειρήνη Μαργιωλάκη
Ηλίας Καζάνης