Τμήμα Βιολογίας
Π.Μ.Σ. Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές
Κατεύθυνση: Βιολογική Τεχνολογία
Κύκλος σεμιναρίων 2021 – 2022

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021_11:00 π.μ.

Γεώργιος Γεωργακίλας, PhD

Υπότροφος Δράσης για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας ommAI
 

Characterization of the T-cell maturation epigenetic landscape & Deep Learning applications in Genomics

Link: https://upatras-gr.zoom.us/j/91366779939?pwd=UTRkYUQvTnlWZkxINGlndnRiYmZZUT09

Meeting ID: 913 6677 9939
Passcode: 160379