Από  18/11/2020 έως 29/11/2020

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η ανανέωση εγγραφής και οι δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://progress.upatras.gr με τους κωδικούς πρόσβασης που χορηγήθηκαν στους φοιτητές κατά την εγγραφή τους,

Προσοχή !! Πριν από τη δήλωση μαθημάτων θα πρέπει να έχετε κάνει την ανανέωση εγγραφής σας στο χειμερινό εξάμηνο.

1. Οι φοιτητές που φοιτούν στο 1ο εξάμηνο φοίτησης (εισαγωγή ακαδ. έτος 2020- 2021) δηλώνουν μόνο τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου.

2. Οι φοιτητές που φοιτούν στα 3ο – 5ο –7ο εξάμηνα φοίτησης (εισαγωγή από το ακαδ. έτος 2018-2019 και έπειτα) δηλώνουν:

α) τα μαθήματα που αντιστοιχούν στο εξάμηνο φοίτησης τους, ίσα σε 30 ECTS. Υπέρβαση του αριθμού των 30 ECTS ΔΕΝ επιτρέπεται και

β) τα οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων χειμερινών εξαμήνων σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 2020-2021.

3. Οι επί πτυχίω φοιτητές ακαδ. έτος εισαγωγής 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017 δηλώνουν τα οφειλόμενα μαθήματα χειμερινών εξαμήνων σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 2020-2021. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 30 ECTS κάθε εξάμηνο ακριβώς. Δεν επιτρέπεται καμία υπέρβαση των 30 ECTS ανά εξάμηνο.

Οι επί πτυχίω φοιτητές ακαδ. έτος εισαγωγής 2013-2014 και πριν δηλώνουν τα οφειλόμενα μαθήματα χειμερινών εξαμήνων σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 2020-2021.

Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου για φοιτητές, ακαδ. έτος εισαγωγής 2014-15 και πριν :

 • Για τους φοιτητές εισαγωγής 2014 – 2015 και εξής απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου η επιτυχής εξέταση σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και η συμπλήρωση συνολικά (από υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα) 240 μονάδων ECTS ΑΚΡΙΒΩΣ (πιστωτικές μονάδες) – αποκλειστικά 30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο.
 • Για τους φοιτητές εισαγωγής 2009 – 2010 έως 2013-2014 απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου η επιτυχής εξέταση σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και η συμπλήρωση συνολικά (από υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα) τουλάχιστον 240 μονάδων ECTS (πιστωτικές μονάδες).
 • Για τους φοιτητές εισαγωγής 2008 – 2009 και προηγουμένους απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου η επιτυχής εξέταση σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και η συμπλήρωση συνολικά (από υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα) τουλάχιστον 150 διδακτικών μονάδων (Δ.Μ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ

 1. Αν δεν πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας, 10-11 2020 έως 16-11-2020, η ανανέωση εγγραφής και η δήλωση μαθημάτων ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ, ο φοιτητής δεν θα έχει δικαίωμα εξέτασης σε μαθήματα, ούτε στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο, ούτε στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου. ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΕΝΤΌΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ.
 1. Η δήλωση μαθήματος θεωρείται ότι έχει καταχωριστεί στο σύστημα μόνον όταν ο φοιτητής ολοκληρώσει την οριστική υποβολή της με «Αποθήκευση» στο σύστημα.

Για τεχνικά προβλήματα στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο: itdesk@upatras.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

 1. Οι φοιτητές εισαγωγής 2009 – 2010 έως 2013-2014 πρέπει να μετρήστε με προσοχή τις μονάδες ECTS και όχι τον αριθμό μαθημάτων, ώστε να συμπληρώνονται οι 240 ECTS για τη λήψη του πτυχίου. Όσοι από την παραπάνω κατηγορία φοιτητές έχουν λιγότερες μονάδες ECTS από 240 ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ.
 2. Οι φοιτητές εισαγωγής 2008 – 2009 και οι προηγούμενοι πρέπει να μετρήστε με προσοχή τις διδακτικές μονάδες, ώστε να συμπληρώνονται οι 150 διδακτικές μονάδες για τη λήψη του πτυχίου. Όσοι από την παραπάνω κατηγορία επί πτυχίω φοιτητές έχουν λιγότερες διδακτικές μονάδες από 150 ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ.
 3. Τα μαθήματα που καταργήθηκαν και δεν ολοκληρώθηκαν επιτυχώς πρέπει να αντικατασταθούν από μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών ακαδ. έτους 2020-2021.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2019-20 ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Διευκρινίσεις και ρυθμίσεις για το νέο πρόγραμμα σπουδών (2020 – 2021)

Λόγω των αλλαγών στο νέο ΠΠΣ 2020-2021, κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία παράλληλων ΠΠΣ (ΠΠΣ 2019-2020 και νέο ΠΠΣ 2020-2021), προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη φοίτηση και αποφοίτηση των φοιτητών εισαγωγής 2019-2020 και πριν, ενώ δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις (όπου απαιτείται) για τους κανόνες δήλωσης μαθημάτων.

Γενικές ρυθμίσεις

1. Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου είναι η φοίτηση 8 διδακτικών εξαμήνων, η επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων και η συμπλήρωση 240 μονάδων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και έπειτα και τουλάχιστον 150 Δ.Μ. για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και πριν.

2. Οι φοιτητές εισαγωγής 2020-2021 θα ακολουθήσουν το νέο ΠΠΣ, προκειμένου να εξασφαλίζουν 30 ECTS από τα προσφερόμενα μαθήματα.

3. Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οφείλουν να ολοκληρώσουν τα μαθήματα του παλαιού ΠΠΣ 2019-2020, με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS.

4. Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ανά εξάμηνο μαθήματα που να συμπληρώνουν 30 Μονάδες ECTS.

5. Η συμπλήρωση των 240 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) γίνεται από τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής.

6. Κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώνει τα μαθήματα του εξαμήνου που φοιτά και όλα όσα οφείλει από προηγούμενα εξάμηνα χειμερινά ή εαρινά, αντίστοιχα.

7. Tο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ο αριθμός των προσφερόμενων υποχρεωτικών μαθημάτων είναι 22. Ο αριθμός των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που αντιστοιχεί στα υποχρεωτικά μαθήματα είναι συνολικά 156

8. Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ο αριθμός των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής είναι 42 συμπεριλαμβανομένου της Διπλωματικής εργασίας Ι και ΙΙ και της Πρακτικής Άσκησης Ι και ΙΙ, που θεωρούνται και αυτά μαθήματα επιλογής.

9. Τα μαθήματα επιλογής του ΠΠΣ 2020-2021 διακρίνονται στις εξής κατηγορίες.

 • Μαθήματα επιλογής της Ομάδας Α (Χειμερινών Εξαμήνων) που επιλέγονται από τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021 στο Ζ Εξάμηνο Φοίτησης.
 • Μαθήματα επιλογής της Ομάδας Β (Εαρινών Εξαμήνων) που επιλέγονται από τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021 στο ΣΤ & Η Εξάμηνο Φοίτησης
 • Μαθήματα επιλογής της Ομάδας Γ (Χειμερινό Εξάμηνο) που επιλέγονται από τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021 στο Ζ Εξάμηνο Φοίτησης.
 • Μαθήματα επιλογής της Ομάδας Δ (Εαρινό Εξάμηνο) που επιλέγονται από τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021 στο Η Εξάμηνο Φοίτησης.

10. Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, επιλέγουν μαθήματα επιλογής από τις ομάδες Α, Β, Γ και Δ στα εξάμηνα Ε, ΣΤ, Ζ, και Η, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και τις ισχύουσες μεταβατικές διατάξεις και ρυθμίσεις.

11. Στο ΠΠΣ 2020-2021 ισχύουν τα εξής:

 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΑΥ06 Επιστήμη της Βιολογίας» (3 ΔΜ και 8 ECTS) καταργείται. Ισχύει μόνο για τους φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Επιστήμη της Βιολογίας», το δηλώνουν κανονικά σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ και παρακολουθούν το νέο μάθημα «ΒΙΟ_ΒΚΔ Βασικές Αρχές Βιολογίας Κυττάρου – Διδακτική» (4 ΔΜ και 8 ECTS). Οι φοιτητές που δεν έχουν περάσει το μάθημα εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Η Επιστήμη της Βιολογίας», σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020, εξασφαλίζοντας τις 8 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Α εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές εισαγωγής 2020-2021 θα επιλέξουν το μάθημα «ΒΙΟ_ΒΚΔ Βασικές Αρχές Βιολογίας Κυττάρου-Διδακτική».
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΑΥ01 Γενική Χημεία» (3 ΔΜ και 8 ECTS) παραμένει και στο νέο ΠΠΣ με 3 ΔΜ και 7 ECTS και νέο κωδικό (ΒΙΟ_ΓΧΜ Γενική Χημεία). Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Γενική Χημεία», το δηλώνουν σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ και παρακολουθούν το νέο μάθημα «Γενική Χημεία». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Γενική Χημεία», ακολουθώντας το παλαιό ΠΠΣ, εξασφαλίζοντας τις 8 ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS του Α εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΑΥ03 Μαθηματικά» (4 ΔΜ και 6 ECTS) μετονομάζεται σε «ΒΙΟ_ΓΜΒ Γενικά Μαθηματικά – Βιοστατιστική» (4 ΔΜ και 8 ECTS), σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της Βιολογικής επιστήμης. Περιλαμβάνει αναθεωρημένη ύλη διδασκαλίας, με 4 ΔΜ και 8 ECTS και απευθύνεται στους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Μαθηματικά», το δηλώνουν σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ και παρακολουθούν το νέο μάθημα «Γενικά Μαθηματικά – Βιοστατιστική». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Μαθηματικά», ακολουθώντας το παλαιό ΠΠΣ, εξασφαλίζοντας τις 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Α εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΑΥ05 Φυσική» (3 ΔΜ και 8 ECTS) παραμένει και στο νέο ΠΠΣ με 3 ΔΜ και 7 ECTS και νέο κωδικό (ΒΙΟ_ΦΥΣ Φυσική). Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Φυσική», το δηλώνουν κανονικά σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ και παρακολουθούν το νέο μάθημα «Φυσική». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Φυσική», ακολουθώντας το παλαιό ΠΠΣ, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 8 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Α εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΒΥ01 Βιοστατιστική» (4 ΔΜ και 8 ECTS) μετονομάζεται σε «ΒΙΟ_ΕΒΣ Εφαρμοσμένη Βιοστατιστική» (4 ΔΜ και 6 ECTS) και μετατρέπεται σε μάθημα επιλογής των εαρινών εξαμήνων (Ομάδα Β). Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Βιοστατιστική», το δηλώνουν ως υποχρεωτικό με 4 ΔΜ και 8 ECTS, σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Βιοστατιστική». Οι φοιτητές που δεν έχουν περάσει το μάθημα εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Βιοστατιστική», σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020, εξασφαλίζοντας τις 8 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Β εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΑΥ07 Οργανική Χημεία» (4 ΔΜ και 6 ECTS) διατηρείται στο νέο ΠΠΣ, έχοντας 7 αντί για 6 μονάδες ECTS (ΒΙΟ_ΟΧΜ Οργανική Χημεία). Επιλέγεται ως «Οργανική Χημεία» (4 ΔΜ και 6 ECTS) στο Β εξάμηνο από τους φοιτητές εισαγωγής 2018-2019 και 2019-2020, σύμφωνα με τους κανόνες δήλωσης του ΠΠΣ 2019-2020. Οι φοιτητές εισαγωγής 2017-2018 και πριν το επιλέγουν στο Α εξάμηνο, σύμφωνα με τους κανόνες δήλωσης του ΠΠΣ 2017-2018. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Οργανική Χημεία», το δηλώνουν σύμφωνα με τους κανόνες δήλωσης του ΠΠΣ εισαγωγής τους και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Οργανική Χημεία». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Οργανική Χημεία» ακολουθώντας το ΠΠΣ εισαγωγής τους, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Β εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΔΥ03 Γενετική Ι» (4 ΔΜ και 8 ECTS) μετονομάζεται σε «ΒΙΟ_ΓΕΝ Γενετική» (4 ΔΜ και 8 ECTS) και μεταφέρεται στο Β εξάμηνο για τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Γενετική Ι», το δηλώνουν κανονικά στο Δ εξάμηνο σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020 και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Γενετική». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Γενετική», εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 8 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Δ εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΒΥ02 Βιοχημεία Ι» (4 ΔΜ και 8 ECTS) παραμένει και στο νέο ΠΠΣ, έχοντας 4 ΔΜ και 7 ECTS, με νέο κωδικό (ΒΙΟ_ΑΒΧ Βιοχημεία Ι). Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Βιοχημεία Ι», το δηλώνουν σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Βιοχημεία Ι». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Βιοχημεία Ι», ακολουθώντας το παλαιό ΠΠΣ, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 8 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Β εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_BY10 Βιολογία Ζώων Ι» μετονομάζεται σε «ΒΙΟ_ΒΖΙ Βιολογία Ζώων Ι: Βασικά Φύλα και Πρωτοστόμια», διατηρώντας τις ίδιες ΔΜ και ECTS (4 και 8 αντίστοιχα). Η συγκεκριμένη αλλαγή δεν επηρεάζει τη δήλωση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος (π.χ. εξέταση) από τους φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΓΥ01 Βιολογία Κυττάρου Ι» (4 ΔΜ και 6 ECTS) μετονομάζεται σε «ΒΙΟ_ΒΚΔ Βασικές Αρχές Βιολογίας Κυττάρου – Διδακτική» (4 ΔΜ και 8 ECTS) του Α εξαμήνου για τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Επιλέγεται από τους φοιτητές εισαγωγής 2018-2019 και πριν ως μάθημα του Γ εξαμήνου ως «Βιολογία Κυττάρου Ι» (4 ΔΜ και 6 ECTS). Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Βιολογία Κυττάρου Ι», το δηλώνουν στο Γ εξάμηνο ως υποχρεωτικό με 4 ΔΜ και 6 ECTS, σύμφωνα με το ΠΠΣ 2019-2020 και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Βασικές Αρχές Βιολογίας Κυττάρου -Διδακτική». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Βιολογία Κυττάρου Ι» ακολουθώντας το ΠΠΣ εισαγωγής τους, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Γ εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΓΥ05 Βιολογία Ζώων Ι» (4 ΔΜ και 6 ECTS) μετονομάζεται σε «ΒΙΟ_ΒΖΔ Βιολογία Ζώων ΙΙ: Δευτεροστόμια» (4 ΔΜ και 8 ECTS) για τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Βιολογία Ζώων ΙΙ», το δηλώνουν κανονικά σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020. Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Βιολογία Ζώων ΙΙ», εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Γ εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΓΥ06 Βιολογία Φυτών Ι» (4 ΔΜ, 6 ECTS) μετονομάζεται σε «ΒΙΟ_ΜΑΦ Μορφολογία και Ανατομία Φυτών-Διδακτική» (4 ΔΜ, 8 ECTS) για τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Βιολογία Φυτών Ι», το δηλώνουν κανονικά σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020 και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Μορφολογία και Ανατομία Φυτών – Διδακτική». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Βιολογία Φυτών Ι», εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Γ εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΖΥ02 Μικροβιολογία» (4 ΔΜ και 6 ECTS) μεταφέρεται από το Γ εξάμηνο στο Ε εξάμηνο ως «ΒΙΟ_ΜΡΒ Μικροβιολογία» (4 ΔΜ και 7 ECTS) για τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Μικροβιολογία», το δηλώνουν κανονικά στο Γ εξάμηνο σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020 και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Μικροβιολογία». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Μικροβιολογία», εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Γ εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΣΤΥ3 Οικολογία Ι» (4 ΔΜ και 6 ECTS) του ΣΤ εξαμήνου (εαρινό) μετονομάζεται σε «ΒΙΟ_ΠΛΟ Πληθυσμιακή Οικολογία» (4 ΔΜ και 7 ECTS) και μεταφέρεται στο Γ εξάμηνο (χειμερινό) για τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Οικολογία Ι», το δηλώνουν κανονικά στο ΣΤ εξάμηνο σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020 και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Οικολογία Ι». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα «Οικολογία Ι» εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Οικολογία Ι» εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Γ εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΓΥ04 Βιοχημεία ΙΙ» (3 ΔΜ και 6 ECTS) αναβαθμίζεται ως «ΒΙΟ_ΒΙΙ Βιοχημεία ΙΙ» (4 ΔΜ και 7 ECTS) για τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Βιοχημεία ΙΙ», το δηλώνουν κανονικά σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020 και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Βιοχημεία ΙΙ». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα “Βιοχημεία ΙΙ”, ακολουθώντας το παλαιό ΠΠΣ, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Β εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΔΥ01 Βιολογία Κυττάρου ΙΙ» (4 ΔΜ και 8 ECTS) αντικαθίσταται από το νέο μάθημα «ΒΙΟ_ΜΚΛ Μοριακή Βάση των Κυτταρικών Λειτουργιών» (4 ΔΜ και 6 ECTS) για τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Βιολογία Κυττάρου ΙΙ», το δηλώνουν κανονικά στο Γ εξάμηνο σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020 και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Μοριακή Βάση των Κυτταρικών Λειτουργιών». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Βιολογία Κυττάρου ΙΙ», εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 8 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Γ εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΔΥ02 Μοριακή Βιολογία Ι» (4 ΔΜ και 8 ECTS) μετονομάζεται σε «ΒΙΟ_ΜΡΒ Μοριακή Βιολογία» (4 ΔΜ και 6 ECTS) για τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Μοριακή Βιολογία Ι», το δηλώνουν κανονικά στο Γ εξάμηνο σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020 και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Μοριακή Βιολογία». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Μοριακή Βιολογία Ι», εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 8 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Δ εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΔΥ03 Γενετική Ι» (4 ΔΜ και 8 ECTS) μετονομάζεται σε «ΒΙΟ_ΓΕΝ Γενετική» (4 ΔΜ και 8 ECTS) και μεταφέρεται στο Β εξάμηνο για τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Γενετική Ι», το δηλώνουν κανονικά στο Δ εξάμηνο σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020 και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Γενετική». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Γενετική», εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 8 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Δ εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΔΥ05 Βιολογία Φυτών ΙΙ» (4 ΔΜ και 6 ECTS) μετονομάζεται σε «ΒΙΟ_ΣΦΤ Συστηματική Φυτών» (4 ΔΜ και 6 ECTS) για τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Βιολογία Φυτών ΙΙ», το δηλώνουν κανονικά στο Δ εξάμηνο σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020 και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Συστηματική Φυτών». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Βιολογία Φυτών ΙΙ», εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Δ εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΣΤΥ1 Αναπτυξιακή Βιολογία» (4 ΔΜ και 6 ECTS) μεταφέρεται από το ΣΤ εξάμηνο στο Δ εξάμηνο ως «ΒΙΟ_ΑΞΒ Αναπτυξιακή Βιολογία» (4 ΔΜ και 6 ECTS) για τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Αναπτυξιακή Βιολογία», το δηλώνουν κανονικά στο ΣΤ εξάμηνο σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020 και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Αναπτυξιακή Βιολογία». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα «Αναπτυξιακή Βιολογία» εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Αναπτυξιακή Βιολογία» εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Γ εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΖΥ03 Οικολογία ΙΙ» (4 ΔΜ και 6 ECTS) του Ζ εξαμήνου (χειμερινό) μετονομάζεται σε «ΒΙΟ_ΟΒΟ Οικολογία Βιοκοινοτήτων & Οικοσυστημάτων» (4 ΔΜ και 6 ECTS) και μεταφέρεται στο Δ εξάμηνο (εαρινό) για τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Οικολογία ΙΙ», το δηλώνουν κανονικά στο Ζ εξάμηνο σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020 και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Οικολογία ΙΙ» του εξαμήνου ΣΤ σύμφωνα με το ΠΠΣ εισαγωγής τους. Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα «Οικολογία ΙΙ» εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Οικολογία IΙ» εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Γ εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΕΥ01 Γενετική ΙΙ» (4 ΔΜ και 6 ECTS) αντικαθίσταται από το νέο μάθημα «ΒΙΟ_ΜΓΝ Μοριακή Γενετική» (4 ΔΜ και 7 ECTS) για τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Γενετική ΙΙ», το δηλώνουν κανονικά στο Ε εξάμηνο σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020 και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Μοριακή Γενετική». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Γενετική ΙΙ», εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Ε εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΕΥ04 Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Ι» (4 ΔΜ και 6 ECTS) αντικαθίσταται από το νέο μάθημα «ΒΙΟ_ΦΖΟ Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών» (5 ΔΜ και 9 ECTS) για τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Ι», το δηλώνουν κανονικά στο Ε εξάμηνο σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020 και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Ι», εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Ε εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΕΥ04 Φυσιολογία Φυτών» (4 ΔΜ και 6 ECTS) παραμένει στο νέο ΠΠΣ 2020-2021 ως «ΒΙΟ_ΦΦΤ Φυσιολογία Φυτών» (4 ΔΜ και 7 ECTS) για τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Φυσιολογία Φυτών», το δηλώνουν κανονικά στο Ε εξάμηνο σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020 και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Φυσιολογία Φυτών». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Φυσιολογία Φυτών», εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Ε εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΕΥ05 Μοριακή Βιολογία ΙΙ» (4 ΔΜ και 6 ECTS) αντικαθίσταται από το νέο μάθημα «ΒΙΟ_ΜΓΝ Μοριακή Γενετική» (4 ΔΜ και 7 ECTS) για τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Μοριακή Βιολογία ΙΙ», το δηλώνουν κανονικά στο Ε εξάμηνο σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020 και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Μοριακή Γενετική». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα «Μοριακή Βιολογία ΙΙ», εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Μοριακή Βιολογία ΙΙ», εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Ε εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΖΥ02 Μικροβιολογία» (4 ΔΜ και 6 ECTS) μεταφέρεται από το Γ εξάμηνο στο Ε εξάμηνο ως «ΒΙΟ_ΜΡΒ Μικροβιολογία» (4 ΔΜ και 7 ECTS) για τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Μικροβιολογία», το δηλώνουν κανονικά στο Γ εξάμηνο σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020 και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Μικροβιολογία». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Μικροβιολογία», εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Γ εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα από της Ομάδα Α (Πίνακας 10), προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες μονάδες ECTS του εξαμήνου. Συγκεκριμένα, μπορούν να επιλέξουν είτε ένα μάθημα με 6 ECTS είτε 2 μαθήματα των 3 ECTS.
 • Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι έχουν δηλώσει τα μαθήματα «ΒΙΟ_ΖΕ02 Ειδικά Μαθήματα Φυσιολογίας Ανθρώπου» (3 ΔΜ και 3 ECTS) και/ή «ΒΙΟ_ΖΑ2 Περιβαλλοντική Φυσιολογία των Ζωϊκών Οργανισμών» (2 ΔΜ και 3 ECTS) τα παρακολουθούν και εξετάζονται κανονικά σύμφωνα με το ΠΠΣ 2019-2020.
 • Οι φοιτητές εισαγωγής 2020-2021 και μετά, επιλέγουν τα μαθήματα «ΒΙΟ_ΕΦΑ Ειδικά Μαθήματα Φυσιολογίας Ανθρώπου» (2 ΔΜ και 3 ECTS) και/ή «ΒΙΟ_ΠΦΖ Περιβαλλοντική Φυσιολογία των Ζωϊκών Οργανισμών» (2 ΔΜ και 3 ECTS) ακολουθώντας το νέο ΠΠΣ 2020-2021.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΣΤΥ1 Αναπτυξιακή Βιολογία» (4 ΔΜ και 6 ECTS) μεταφέρεται από το ΣΤ εξάμηνο στο Δ εξάμηνο ως «ΒΙΟ_ΑΞΒ Αναπτυξιακή Βιολογία» (4 ΔΜ και 6 ECTS) για τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Αναπτυξιακή Βιολογία», το δηλώνουν κανονικά στο ΣΤ εξάμηνο σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020 και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Αναπτυξιακή Βιολογία». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα «Αναπτυξιακή Βιολογία» εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Αναπτυξιακή Βιολογία» εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Γ εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΣΤΥ3 Οικολογία Ι» (4 ΔΜ και 6 ECTS) του ΣΤ εξαμήνου μετονομάζεται σε «ΒΙΟ_ΠΛΟ Πληθυσμιακή Οικολογία» (4 ΔΜ και 7 ECTS) και μεταφέρεται στο Γ εξάμηνο για τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Οικολογία Ι», το δηλώνουν κανονικά στο ΣΤ εξάμηνο σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020 και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Οικολογία Ι». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα «Οικολογία Ι» εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Οικολογία Ι» εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Γ εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΣΤΥ4 Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών ΙΙ» (4 ΔΜ και 6 ECTS) του ΣΤ εξαμήνου, ισχύει μόνο για τους φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών ΙΙ», το δηλώνουν κανονικά στο ΣΤ εξάμηνο σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020 και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών ΙΙ». Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών ΙΙ», εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Ε εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΣΤΥ5 Εξέλιξη» (3 ΔΜ και 6 ECTS) παραμένει αμετάβλητο στο ΣΤ εξάμηνο (ΒΙΟ_ΕΞΛ Εξέλιξη). Δηλώνεται από όλους τους φοιτητές (ενεργούς και νεοεισερχόμενους) ως υποχρεωτικό μάθημα.
 • Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, πρέπει να επιλέξουν μαθήματα από την Ομάδα Β, προκειμένου να συμπληρώσουν τις υπόλοιπες 6 ECTS του εξαμήνου.
 • Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021) επιλέγουν μαθήματα από την Ομάδα Β, προκειμένου να συμπληρώσουν τις υπόλοιπες 24 ECTS που χρειάζονται για το εξάμηνο.
 • Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021) επιλέγουν μαθήματα από τις Ομάδες Α και Γ, προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαραίτητες 30 ECTS του εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΖΥ03 Οικολογία ΙΙ» (4 ΔΜ και 6 ECTS) του Ζ εξαμήνου μετονομάζεται σε «ΒΙΟ_ΟΒΟ Οικολογία Βιοκοινοτήτων & Οικοσυστημάτων» (4 ΔΜ και 6 ECTS) και μεταφέρεται στο Δ εξάμηνο για τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν που δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Οικολογία ΙΙ», το δηλώνουν κανονικά στο Ζ εξάμηνο σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020 και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Οικολογία ΙΙ» του εξαμήνου Ζ σύμφωνα με το ΠΠΣ εισαγωγής τους. Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα «Οικολογία ΙΙ» εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Οικολογία ΙΙ» εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Γ εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν επιλέγουν στο Ζ εξάμηνο το μάθημα «ΒΙΟ_ΖΥ03 Οικολογία ΙΙ» (4 ΔΜ, 6 ECTS), καθώς και τον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων επιλογής από τις Ομάδες Α και Γ, για την συμπλήρωση των απαραίτητων Α και Γ, για την συμπλήρωση των υπόλοιπων 24 ECTS του εξαμήνου.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΝΕΥ Νευροβιολογία» στο νέο ΠΠΣ θα αποτελείται από 3 ώρες θεωρίας (3 ECTS), χωρίς εργαστηριακές ασκήσεις. Βασικός στόχος του νέου εξαμηνιαίου μαθήματος αποτελεί η στοχευμένη διδασκαλία θεμάτων Νευροβιολογίας με παράλληλη μείωση του φόρτου εργασίας των φοιτητών. Το νέο μάθημα θα περιλαμβάνει αναμορφωμένη ύλη, καθώς θα ενσωματωθούν και επιλεγμένα θέματα που αφορούν το νευρικό σύστημα και δεν θα διδάσκονται στο νέο αναμορφωμένο μάθημα «Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών» (αντικαθιστά τα δύο εξαμηνιαία μαθήματα Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Ι και ΙΙ). Το νέο μάθημα θα περιλαμβάνει προαιρετική ανάληψη συγγραφής και παρουσίασης εργασιών από μικρές ομάδες ώστε να προωθηθεί η καλύτερη ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών.
 • Το μάθημα «Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Οικοσυστημάτων και Υπηρεσιών» αντικατέστησε το μάθημα «Χαρτογράφηση-Τηλεπισκόπηση» με τον ίδιο κωδικό. Οι φοιτητές εισαγωγής 2018-2019 και πριν που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο παλιό μάθημα δεν μπορούν να επιλέξουν το νέο, αλλά θα πρέπει να επιλέξουν άλλο μάθημα Επιλογής.
 • Στην ομάδα Β του ΠΠΣ 2020-2021 μεταφέρονται τα μαθήματα «ΒΙΟ_ΕΦΑ Ειδικά Μαθήματα Φυσιολογίας Ανθρώπου» (2ΔΜ και 3 ECTS) και «ΒΙΟ_ΠΦΖ Περιβαλλοντική Φυσιολογία των Ζωϊκών Οργανισμών» (2ΔΜ και 3 ECTS). Βασικός στόχος του νέου εξαμηνιαίου μαθήματος «ΒΙΟ_ΕΦΑ Ειδικά Μαθήματα Φυσιολογίας Ανθρώπου» αποτελεί η στοχευμένη διδασκαλία θεμάτων που άπτονται της Φυσιολογίας του Ανθρώπου με παράλληλη μείωση του φόρτου εργασίας των φοιτητών. Το μάθημα θα περιλαμβάνει 2 ώρες διδασκαλίες /εβδομάδα αντί 3ώρες/εβδομάδα με ανάλογη αντιστοίχιση μονάδων ECTS. Το νέο μάθημα θα περιλαμβάνει αναμορφωμένη ύλη καθώς θα ενσωματωθούν και επιλεγμένα θέματα από τα δύο εξαμηνιαία μαθήματα «Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Ι και ΙΙ» (τα δύο μαθήματα αντικαθίστανται από ένα εξαμηνιαίο μάθημα Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών). Το μάθημα θα περιλαμβάνει προαιρετική ανάληψη συγγραφής και παρουσίασης εργασιών από μικρές ομάδες ώστε να προωθηθεί η καλύτερη ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών.
 • Στο παλαιό ΠΠΣ 2019-2020, το μάθημα «Μοριακή Βιοτεχνολογία» αντικατέστησε το μάθημα «Βιοτεχνολογία» με τον ίδιο κωδικό. Οι φοιτητές 2019-2020 και πριν, οι οποίοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Βιοτεχνολογία» δεν μπορούν να επιλέξουν το νέο, αλλά θα πρέπει να επιλέξουν άλλο μάθημα Επιλογής.
 • Στο παλαιό ΠΠΣ 2019-2020, το μάθημα «Βιογεωγραφία» αντικατέστησε τη «Γεωβοτανική» και την «Εξελικτική Οικολογία». Οι φοιτητές 2019-2020 και πριν, οι οποίοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε ένα από τα δύο δεν μπορούν να επιλέξουν το νέο, αλλά θα πρέπει να επιέξουν ένα άλλο μάθημα επιλογής.
 • Στο παλαιό ΠΠΣ 2019-2020, το μάθημα «Ραδιοβιολογία» το επιλέγουν μόνο οι φοιτητές εισαγωγής 2017-2018 και μετά. Οι παλιότεροι φοιτητές το επιλέγουν στο Β εξάμηνο, σύμφωνα με τους κανόνες εισαγωγής του ΠΠΣ.
 • Το μάθημα «ΒΙΟ_ΕΒΣ Εφαρμοσμένη Βιοστατιστική» (4 ΔΜ και 6 ECTS) δηλώνεται από τους φοιτητές εισαγωγής 2020-2021 και μετά ως επιλογής. Φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα «Βιοστατιστική», το δηλώνουν ως υποχρεωτικό με 4 ΔΜ και 8 ECTS, σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ και το παρακολουθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Βιοστατιστική». Οι φοιτητές που δεν έχουν περάσει το μάθημα, εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους στο μάθημα «Βιοστατιστική», σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020, εξασφαλίζοντας τις 8 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Β εξαμήνου.
 • Στο παλαιό ΠΠΣ 2019-2020, καθώς και στο νέο ΠΠΣ 2020-2021, τα μαθήματα «Ξένη Γλώσσα» τα επιλέγουν μόνο οι φοιτητές εισαγωγής 2017-2018 και μετά. Οι παλαιότεροι φοιτητές τα επιλέγουν στο Β εξάμηνο, σύμφωνα με τους κανόνες εισαγωγής του ΠΠΣ.

ΚΑΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ