Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 5255/28-11-2020 τ.Β’ δημοσιεύτηκε η αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ./76629/27-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία παρατείνονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.

Επομένως, η παραλαβή των πτυχίων από τους αποφοίτους του Τμήματός μας θα πραγματοποιηθεί μόνο εξ αποστάσεως, μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier) σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.biology.upatras.gr/anakoinosi-paradosis-apostolis-titlon-spoydon-tis-exetastikis-periodoy-septemvrioy-2020/ από την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020.

Τα παραπάνω ισχύουν έως τη λήξη των έκτακτων μέτρων.