Η κατ’ οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους παρατείνεται και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020.