Οι φοιτητές όλων των ετών, που παρακολουθούν το μάθημα «Οργανική Χημεία», παρακαλούνται να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος προκειμένου να τους σταλθεί πρόσκληση, ώστε να ξεκινήσουν οι εξ’ αποστάσεως παραδόσεις.

Η πρόσκληση για την διάλεξη εξ’ αποστάσεως θα ανακοινωθεί στο e-class του μαθήματος.
Η έναρξη των μαθημάτων στο κεφάλαιο των ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ θα γίνει στις 19/03/2020, 9.00-11.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Θα προηγηθεί δοκιμαστική σύνδεση αύριο για όσους θα είναι διαθέσιμοι με την ίδια διαδικασία.