Π.Μ.Σ. Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές
Κατεύθυνση: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Κύκλος σεμιναρίων 2022 – 2023

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2023, 13:00 μ.μ. 

Επαμεινώνδας Χρήστου
Διευθυντής Ερευνών
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 

Στοιχεία οικολογίας των Μεδουσών με έμφαση στις ελληνικές θάλασσες 

Link: https://upatras-gr.zoom.us/j/92369383946?pwd=ZS9xSzQ4RnFkR0F5U21sT3diOGZsQT09

Meeting ID: 923 6938 3946

Passcode: 379161