Π.Μ.Σ. Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές
Κατεύθυνση: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Κύκλος σεμιναρίων 2020 – 2021

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, Ώρα 13:00

Δρ. Ηλίας Δημητρίου
Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Διάλεξη με θέμα: Περιβαλλοντική παρακολούθηση μέσω σύγχρονων τεχνολογικών μέσων (τηλεμετρικοί σταθμοί /drone). Προκλήσεις και προοπτικές

Link: https://upatras-gr.zoom.us/j/95733665470?pwd=cm1oQll1b1NBMlAxZGtqeitsc1Z3dz09