Π.Μ.Σ. Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές
Κατεύθυνση: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Κύκλος σεμιναρίων 2020 – 2021

Πέμπτη 1 Απριλίου 2021, 13:00 μ.μ.

Δρ. Χριστίνα Κασσάρα
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια,
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η μετανάστευση των πτηνών: θεωρία και μεθοδολογικές προσεγγίσεις”

Link: https://upatras-gr.zoom.us/j/92471711351?pwd=V1FlKzJKdko2b0liTERtYVFDQTk4QT09

Meeting ID: 924 7171 1351

Passcode: 385456