Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα των Σεμιναρίων (10 Νοεμβρίου 2022)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές, συνεχίζει και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 τον Κύκλο Σεμιναρίων που απευθύνονται τόσο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων (Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων & Βιολογικών Πόρων και Βιολογική Τεχνολογία), όσο και στα μέλη του Τμήματος και τους προπτυχιακούς φοιτητές του, αλλά και στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα σεμινάρια θα γίνονται εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης (εάν είναι εφικτό).

Μπορείτε να δείτε το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα των Σεμιναρίων στον πίνακα που ακολουθεί. Για κάθε Σεμινάριο θα υπάρχει ανακοίνωση για την ακριβή ώρα διεξαγωγής του.

Όλες οι παρουσιάσεις των ομιλητών αναρτώνται εδώ: https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=BIO444

Σίνος Γκιώκας

Διευθυντής του ΠΜΣ

Κατεβάστε το πρόγραμμα

Π.Μ.Σ. Βιολογικές Επιστήμες Έρευνα & Εφαρμογές_ Κύκλος σεμιναρίων 2022 – 2023_A