Τμήμα Βιολογίας
Π.Μ.Σ. Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές
Κατεύθυνση Βιολογική Τεχνολογία

Κύκλος σεμιναρίων 2020 – 2021
Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020_11:00 μ.μ.

Δρ. Αντώνης Σταματάκης
Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

“Οι επιπτώσεις των πρώιμων εμπειριών στον εγκέφαλο και τη συμπεριφοράΕπιγενετικοί μηχανισμοί”

Link: https://upatras-gr.zoom.us/j/97857016614?pwd=TU55a21sanZoSnd2UlluNExUdmlkZz09