Π.Μ.Σ. Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές: Κύκλος Σεμιναρίων 2020 – 2021

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα των Σεμιναρίων (16 Απριλίου 2021)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές, ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Κύκλο Σεμιναρίων που απευθύνονται τόσο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων (Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων & Βιολογικών Πόρων και Βιολογική Τεχνολογία), όσο και στα μέλη του Τμήματος και τους προπτυχιακούς φοιτητές του.

Τα σεμινάρια θα γίνονται εξ’ αποστάσεως.

Μπορείτε να δείτε το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα των Σεμιναρίων στον πίνακα που ακολουθεί. Για κάθε Σεμινάριο θα υπάρχει ανακοίνωση για την ακριβή ώρα διεξαγωγής του.

Όλες οι παρουσιάσεις των ομιλητών αναρτώνται εδώ: https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=BIO444

Π.Μ.Σ. Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές: Κύκλος Σεμιναρίων 2020 – 2021

A/A ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 Αντώνης Σταματάκης

Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

Οι επιπτώσεις των πρώιμων εμπειριών στον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά – Επιγενετικοί μηχανισμοί 19/11/2020
2 Κωνσταντίνος Σταματάκης

Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Κλεπτοπλαστία: μηχανισμός ειδογένεσης ή …φωτοσύνθεση των ζωικών οργανισμών 10/12/2020
3 Παναγιώτης Κορνήλιος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, University of Washington Seattle, Department of Biology & Institute of Evolutionary Biology -CSIC-UPF, Spain

Το DNA ως εργαλείο στην Οικολογία και τη Διαχείριση 07/01/2021
4 Νεκτάριος Ταβερναράκης

Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας &ι Έρευνας – Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κυτταρικοί μηχανισμοί μεταβολικής ομοιόστασης στο νευροεκφυλισμό και τη γήρανση 28/01/2021
5 Όλγα Τζωρτζακάκη

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμ. Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σχέδια Δράσης προστατευόμενων ειδών: Η περίπτωση της πεταλούδας Parnassius apollo της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 11/02/2021
6 Ηλίας Δημητρίου

Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Περιβαλλοντική παρακολούθηση μέσω σύγχρονων τεχνολογικών μέσων (τηλεμετρικοί σταθμοί/drone). Προκλήσεις και προοπτικές 11/03/2021
7 Κωνσταντίνος Δεμέτζος

Καθηγητής Φαρμακευτικής Νανο-Τεχνολογίας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμ. Φαρμακευτικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τεχνητές βιολογικές μεμβράνες ως συστήματα μεταφοράς γενετικού υλικού. Το παράδειγμα του εμβολίου εναντίον του SARS-CoV-2 18/03/2021
8 Χριστίνα Κασσάρα

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμ. Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η μετανάστευση των πτηνών: θεωρία και μεθοδολογικές προσεγγίσεις 01/04/2021
9 Stuart Martin

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο του Maryland

Θεραπευτικές στρατηγικές στόχευσης κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων για τη μείωση της μετάστασης του καρκίνου του μαστού 08/04/2021
10 Ιωάννα Ντάικου

Ερευνήτρια, ITE/Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής

Αξιοποίηση αποβλήτων για τη βιοτεχνολογική παραγωγή βιοκαυσίμων και βιοπλαστικών, υπό το πρίσμα μιας κυκλικής οικονομίας 15/04/2021
11 Αριστέα Μεθενίτη

Νικόλαος Σγαντζής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ E.A.

Υποδιεύθυνση Βιολογικών & Βιοχημικών Εξετάσεων & Αναλύσεων

Η συμβολή της ανάλυσης DNA στην εφαρμοσμένη εγκληματολογία 22/04/2021
12 Νίκος Κούτσιας

Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Πληροφορικής, Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τηλεπισκόπηση και νέες τεχνολογίες στην εξ αποστάσεως Παρακολούθηση του Φυσικού Περιβάλλοντος – Διαχείριση των Δασικών πυρκαγιών 13/05/2021
13 Κωνσταντίνα Νίκα

Επίκουρη Καθηγήτρια Βιοχημείας, Τμ. Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η χρήση νανοσωματιδίων στη θεραπεία Τ-εξαρτώμενων ασθενειών 13/05/2021
14 Μαρία Καμηλάρη

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γενετικής & Γενετικής Βελτίωσης Ιχθύων, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών Πανεπιστήμιο Πατρών

The best Gene-Tonics need –omics. H Αλληλούχιση Επόμενης Γενιάς: Εφαρμογές – εργαλεία – νέα πεδία και προοπτικές ανέλιξης 27/05/2021
15 Εμμανουήλ Σαρειδάκης

Ινστιτούτο Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Θα ανακοινωθεί Θα ανακοινωθεί