Για το μάθημα: Βασικές αρχές Βιολογίας Κυττάρου – Διδακτική, ο νέος σύνδεσμος για τις εξ’ αποστάσεως διαλέξεις που θα ισχύει από σήμερα είναι:

https://upatrasgr.zoom.us/j/91414471636?pwd=YUZPampUdmRvZlNnOVpCUDFZUCt2dz09

Ο διδάσκων

Π. Κατσώρης