ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ (Α1+ )
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16.00-18.00
https://eclass.upatras.gr/courses/FLU142

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙI (Β1+ )
ΔΕΥΤΕΡΑ
12.00-14.00
https://eclass.upatras.gr/courses/FLU143

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι V
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10.00-12.00
ΙΑΤΡΙΚΗ
https://eclass.upatras.gr/courses/FLU144

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙV
ΠΕΜΠΤΗ
12.30-14.30
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
https://eclass.upatras.gr/courses/FLU145

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV
ΤΕΤΑΡΤΗ
14.30-16.30
ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
https://eclass.upatras.gr/courses/FLU143

Παρακαλούνται οι εγγεγραμμένοι φοιτητές να ενημερωθούν από eclass για αναπληρώσεις μαθημάτων και εργασίες!
Η Διδάσκουσα

Φρ.Σάββα