Αγαπητοί/ες φοιτητές/φοιτήτριες,

Η έναρξη των διαλέξεων της Θεωρίας του μαθήματος Μικροβιολογία, θα γίνει τη Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022 (09:00-11:00 π.μ.), σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Τμήματος Βιολογίας. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, και με τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων, στην Αίθουσα 069.

Καλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Μικροβιολογία, να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος https://eclass.upatras.gr/courses/BIO240/ ούτως ώστε να έχουν πρόσβαση στις ανακοινώσεις για τις διαλέξεις του μαθήματος, καθώς και στις πληροφορίες και στο υλικό που σχετίζονται με το μάθημα.

Εγγραφή στις Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος: Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν τις Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος θα πρέπει απαραίτητα να έχουν εγγραφεί το αργότερο έως και την Παρασκευή 07-10-2022 στην ομάδα χρηστών με τίτλο «Εργαστηριακές Ασκήσεις Μικροβιολογίας_2022-2023» στο e-class του μαθήματος.

Υπενθύμιση: Η εγγραφή στο e-class αφορά μόνο στον προγραμματισμό των διαλέξεων και εργαστηρίων και είναι ανεξάρτητη από τη δήλωση του μαθήματος στο σύστημα progress η οποία είναι απαραίτητη για να μπορούν οι φοιτητές/φοιτήτριες να εξεταστούν στο μάθημα.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά,

Αλεξάνδρα Λιανού