Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Κατατακτήριες Εξετάσεις του Τμήματος Βιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία  από 1-15 Νοεμβρίου 2022.

Oι Κατατακτήριες Εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 14 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος,  από 11 π.μ. έως 2 μ.μ.

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου την ημέρα των εξετάσεων προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε και του μαύρου και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Τσέπα Μαρία, τηλ. 2610 969204.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας