Η έναρξη των παραδόσεων του μαθήματος της Ηθολογίας θα γίνει την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023.

Η ώρα των διαλέξεων θα είναι 9:00 π.μ. (σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα).

Οι παραδόσεις θα γίνονται, στην Αίθουσα των Εργαστηρίων του Τομέα Βιολογίας Ζώων (3ος όροφος).

Επίσης, καλούνται οι φοιτητές του του Τμήματος Βιολογίας που δικαιούνται και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα της ΗΘΟΛΟΓΙΑΣ να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος (https://eclass.upatras.gr/courses/BIO238/). Έτσι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο υλικό που σχετίζεται με το μάθημα (όπως pdf παρουσιάσεων) και να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις που σχετίζονται με το μάθημα και το εργαστήριο. Επίσης, εκεί θα βρουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν στο μάθημα (περιεχόμενο, κανονισμός και προτεινόμενη βιβλιογραφία).

Προσοχή: Η παραπάνω εγγραφή σχετίζεται μόνο με τον προγραμματισμό του μαθήματος ΗΘΟΛΟΓΙΑ και είναι ανεξάρτητη από τη δήλωση του μαθήματος στο σύστημα progress. Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στο progress είναι απαραίτητη για να μπορούν οι φοιτητές να δώσουν εξετάσεις στο μάθημα.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά

Σίνος Γκιώκας