Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών

Οδηγός Σπουδών για την κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Οικολογία - Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων

Κατεβάστε τον Οδηγό Σπουδών για την κατεύθυνση "Εφαρμοσμένη Οικολογία - Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων" του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Α & Β Εξαμήνου Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Οικολογία - Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Διδασκαλίας Α & Β Εξαμήνου Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Οικολογία - Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016.

Κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α Εξαμήνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών -Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Οικολογία - ∆ιαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων για το μάθημα Σχεδιασμός Δειγματοληψιών, Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Οικολογικά Μοντέλα

Ανακοινώθηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α Εξαμήνου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Οικολογία - ∆ιαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων για το μάθημα Σχεδιασμός Δειγματοληψιών, Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Οικολογικά Μοντέλα.

Κατεβάστε το ακόλουθο κείμενο.

Εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων μεταπτυχιακών φοιτητών

H εγγραφή για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015 των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας που εισήχθησαν το  ακαδ. έτος 2014-2015 θα πραγματοποιηθούν από 3/4/2015 έως 30-4-2015.

Η δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015 των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας που εισήχθησαν το  ακαδ. έτος 2014-2015 θα πραγματοποιηθούν από 7/4/2015 έως 30-4-2015.                   

Η εγγραφή και μετά η δήλωση μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν στην Ηλεκτρονική Γραμματεία ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. 1. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.biology.upatras.gr
2. 2. Μπαίνετε στον σύνδεσμο που υπάρχει στο πάνω δεξί μέρος της ιστοσελίδας και γράφει «Ηλεκτρονική Γραμματεία»
3. 3. Πληκτρολογείτε τους κωδικούς σας
4. 4. Πραγματοποιείτε την εγγραφή στο εαρινό εξάμηνο και κατόπιν τη δήλωση μαθημάτων

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

sample image