Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών

Ανακοίνωση

Αναρτήθηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ “Εκτίμηση Βιοποικιλότητας και Βιοπαρακολούθηση Ειδών & Οικοτόπων” & "Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Περιοχών".

Κατεβάστε τα ακόλουθα αρχεία.

Ανακοίνωση - ΠΜΣ 2018-2019 Εφαρμοσμένη Οικολογία

Κατεβάστε τα ακόλουθα αρχεία

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» για το ακαδημαϊκό έτος 2018– 2019

Κατεβάστε το ακόλουθο έγγραφο.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 22-10-2018 έως Παρασκευή 26-10-2018 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας, προσκομίζοντας 1 φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

Οδηγός Σπουδών και πρόγραμμα μαθημάτων για το ΠΜΣ 2018-2019 - Εφαρμοσμένη Οικολογία- Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων

Κατεβάστε τον Οδηγό Σπουδών και το πρόγραμμα διδασκαλίας για το ΠΜΣ 2018-2019 - Εφαρμοσμένη Οικολογία- Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων.

sample image