Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών

Οδηγός Σπουδών ΠΜΣ, Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Οικολογία - Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων

Στο πλαίσιο της επικείμενης έναρξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο τμήμα μας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα ισχύσει ο συνημμένος Οδηγός Σπουδών της κατεύθυνσης Εφαρμοσμένη Οικολογία - Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων.

Σε αυτόν παρουσιάζονται σημαντικές ημερομηνίες και στοιχεία για τη δομή του Μεταπτυχιακού (περιεχόμενο μαθημάτων, ωρολόγιο πρόγραμμα, διδάσκοντες)

 Ο Υπεύθυνος της Κατεύθυνσης Εφαρμοσμένη Οικολογία - Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων

 Σίνος Γκιώκας

Οδηγός Σπουδών για την κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Οικολογία - Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων

Κατεβάστε τον Οδηγό Σπουδών για την κατεύθυνση "Εφαρμοσμένη Οικολογία - Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων" του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Α & Β Εξαμήνου Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Οικολογία - Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Διδασκαλίας Α & Β Εξαμήνου Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Οικολογία - Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016.

Κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α Εξαμήνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών -Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Οικολογία - ∆ιαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων για το μάθημα Σχεδιασμός Δειγματοληψιών, Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Οικολογικά Μοντέλα

Ανακοινώθηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α Εξαμήνου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Οικολογία - ∆ιαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων για το μάθημα Σχεδιασμός Δειγματοληψιών, Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Οικολογικά Μοντέλα.

Κατεβάστε το ακόλουθο κείμενο.

sample image