Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών

Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020 των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας (-2017) και του Π.Μ.Σ. «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» θα πραγματοποιηθούν από 1-11-2019 έως 30-11-2019. Όσοι φοιτητές οφείλουν μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα πρέπει να τα δηλώσουν και πάλι, όχι όμως τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Η δήλωση μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στην Ηλεκτρονική Γραμματεία ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  1. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.biology.upatras.gr
  2. Μπαίνετε στον σύνδεσμο που υπάρχει στο πάνω δεξί μέρος της ιστοσελίδας και γράφει «Ηλεκτρονική Γραμματεία»
  3. Πληκτρολογείτε τους κωδικούς σας
  4. Πραγματοποιείτε τη δήλωση μαθημάτων
  5. Πατάτε αποθήκευση

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Πάτρα, 1-11-2019

Οι φοιτητές δεν ξαναδηλώνουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, δηλώνουν μόνο τα υπόλοιπα μαθήματα που οφείλουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν καταχωρείται βαθμολογία σε μάθημα που δεν έχει δηλωθεί.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.

Πρόγραμμα παραδόσεων ΠΜΣ - Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Οικολογία - Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων

Κατεβάστε το ακόλουθο πρόγραμμα για το μάθημα Σχεδιασμός Δειγματοληψιών, Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Οικολογικά Μοντέλα

ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α' εξαμήνου και ο οδηγός σπουδών για το ακ. έτος 2019-2020

Κατεβάστε τα ακόλουθα αρχεία.

Ανακοίνωση και Οδηγός Σπουδών ΠΜΣ 2019-2020 Εφαρμοσμένη Οικολογία-Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Κατεβάστε την ακόλουθη ανακοίνωση

sample image