Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Ημερομηνίες έναρξης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2013-2014: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται οι ημερομηνίες έναρξης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2013-14. Ο πίνακας θα ενημερώνεται με νέα στοιχεία σε τακτά διαστήματα.

 

Μάθημα

Έναρξη παραδόσεις

Έναρξη εργαστήρια

Ανοσοβιολογία

17/10/2013

18/11/2013

Βιοχημεία ΙΙ

7/10/2013

Δεν υπάρχει εργαστήριο

Γενετική  ΙΙ

15/10/2013

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί

www.biology.upatras.gr

Γενική Χημεία

11/10/2013

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί στο www.biology.upatras.gr και με ανακοινώσεις

Εγκέφαλος και Νους

18/10/2013

Δεν υπάρχει εργαστήριο

Ειδικά Μαθήματα Φυσιολογίας Ανθρώπου

14/10/2013

Δεν υπάρχει εργαστήριο

Εφαρμογές Η/Υ στη Βιολογία

18/10/2013

Εργαστηριακό μάθημα – παρουσία υποχρεωτική (25 θέσεις διαθέσιμες)

Ζωολογία Ι

15/10/2013

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί

www.biology.upatras.gr καθώς και στο

https://eclass.upatras.gr/

Ζωολογία ΙΙΙ

8/10/2013

15/10/2013

Ηθολογία

17/10/2013

Δεν υπάρχει εργαστήριο

Ιχθυολογία

14/10/2013

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί

στο e-class:

https://eclass.upatras.gr/

Μικροβιολογία

9/10/2013

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί στο www.biology.upatras.gr και με ανακοινώσεις στο https://eclass.upatras.gr/ μάθημα: Μικροβιολογία (BIO240)

Νευροβιολογία

15/10/2013

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί

www.biology.upatras.gr

Οικολογία ΙΙ

7/10/2013

15/10/2013

Συστηματική Βοτανική

 

7/10/2013

 

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα

Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Ι

15/10/2013

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί

www.biology.upatras.gr

Φυσιολογία Φυτών

9/10/2013

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί

www.biology.upatras.gr

 

Ημερομηνίες έναρξης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2013-2014: 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται οι ημερομηνίες έναρξης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2013-14. Ο πίνακας θα ενημερώνεται με νέα στοιχεία σε τακτά διαστήματα.

 

Μάθημα

Έναρξη - παραδόσεις

Έναρξη εργαστήρια

Ανοσοβιολογία

14/10/2013

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί

www.biology.upatras.gr

Βιοχημεία ΙΙ

7/10/2013

Δεν υπάρχει εργαστήριο

Γενική Χημεία

11/10/2013

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί στο www.biology.upatras.gr και με ανακοινώσεις

Εγκέφαλος και Νους

18/10/2013

Δεν υπάρχει εργαστήριο

Ειδικά Μαθήματα Φυσιολογίας Ανθρώπου

14/10/2013

Δεν υπάρχει εργαστήριο

Εφαρμογές Η/Υ στη Βιολογία

18/10/2013

Εργαστηριακό μάθημα – παρουσία υποχρεωτική (25 θέσεις διαθέσιμες)

Ζωολογία Ι

15/10/2013

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί

www.biology.upatras.gr καθώς και στο

https://eclass.upatras.gr/

Ζωολογία ΙΙΙ

8/10/2013

15/10/2013

Ηθολογία

17/10/2013

Δεν υπάρχει εργαστήριο

Ιχθυολογία

14/10/2013

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί

στο e-class:

https://eclass.upatras.gr/

Μικροβιολογία

9/10/2013

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί στο www.biology.upatras.gr και με ανακοινώσεις

Νευροβιολογία

15/10/2013

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί

www.biology.upatras.gr

Οικολογία ΙΙ

7/10/2013

15/10/2013

Συστηματική Βοτανική

 

7/10/2013

 

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα

Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Ι

15/10/2013

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί

www.biology.upatras.gr

Φυσιολογία Φυτών

9/10/2013

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί

www.biology.upatras.gr

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2013 - -2014: 1η Ανακοίνωση

Κατεβάστε το ακόλουθο έγγραφο

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 - ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω των κινητοποιήσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών & των προβλημάτων που έχουν προκύψει σχετικά με τη λειτουργία των μαθημάτων & εργαστηρίων το μάθημα ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 14/10/2013 και ώρα 13-14μμ. σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος.

Τα Εργαστήρια του μαθήματος ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ θα πραγματοποιούνται, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Τμήματος, κάθε Τρίτη στο Εργαστήριο Οικολογίας Φυτών (270-271), σε τρία τμήματα:

1ο ΤΜΗΜΑ: 3-5μμ,
2ο ΤΜΗΜΑ: 5-7 μμ,
3ο ΤΜΗΜΑ: 7-9 μμ.

Παρακαλούνται οι φοιτητές την Τρίτη 15/10/2013 μετά το μάθημα, να εγγραφούν στις ώρες των Τμημάτων προτίμησης τους. Τα εργαστήρια θα αρχίσουν την Τρίτη 22/10/2013.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ & ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΣΟ & ΣΤΟ E-CLASS.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

sample image