Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΑΚΤΕΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας στην υπ΄αριθ. 4/21-12-2016 συνεδρίασή της αποφάσισε να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας επανεξέτασης για βελτίωση βαθμολογίας προακτέου βαθμού, σύμφωνα με την  υπ΄αριθ. 104/1-12-2016 απόφαση της Συγκλήτου, ως εξής:

1. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή προς τη Γραμματεία του Τμήματος, εντός ειδικής προθεσμίας που θα καθορίζεται μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου και Ιουνίου, είναι δυνατή η επανεξέτασή του με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας του (προακτέου βαθμού).

2. Η επανεξέταση επιτρέπεται κατά τη επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου για ένα (1) μάθημα ανά έτος χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου του ιδίου ακαδημαϊκού έτους και μόνο, για τους φοιτητές που φοιτούν στο έτος αυτό, πρωτοετείς, δευτεροετείς και τριτοετείς.

3. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός μαθημάτων είναι τρία (3) συνολικά για κάθε φοιτητή και οι φοιτητές μπορούν να επανεξετάζονται και σε υποχρεωτικά και σε μαθήματα επιλογής. Μεταξύ των βαθμών εξέτασης και επανεξέτασης υπολογίζεται ο μεγαλύτερος.

4. Οι δύο βαθμοί καταχωρίζονται κανονικά στα βαθμολόγια των αντίστοιχων εξεταστικών περιόδων (Χειμερινού ή εαρινού και Σεπτεμβρίου) και εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή με σχετική ένδειξη και επεξήγηση για το βαθμό που υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου.

Εγγραφές στο Εργαστήριο Βιοχημείας Ι

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν τα Εργαστήρια Βιοχημείας Ι το τρέχον εξάμηνο να εγγραφούν στο εργαστήριο 226- δεύτερος όροφος Τμήματος Βιολογίας (καθημερινά 10.00-13.00) έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας προκειμένου να ενταχθούν σε ομάδες και να παραλάβουν το εργαστηριακό βιβλίο.

Όσοι δεν εγγραφούν έως τις 24/03/2017 δεν θα έχουν δικαίωμα τελικής εξέτασης για το μάθημα της Βιοχημείας Ι έως το ερχόμενο εαρινό εξάμηνο.

Οι διδάσκοντες

Χ. Γεωργίου και Ε. Μαργιωλάκη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TOY ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

Tην Τετάρτη 29/03/2017 στις 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των θεμάτων των διπλωματικών εργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 από τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τομέα Βιολογίας Φυτών στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Βιολογίας.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ και ΕΔΙΠ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕΙΡΑ:      

  • Ε. Παπαστεργιάδου, 10:00-10:15
  • Δ. Τζανουδάκης, 10:15-10:30
  • Π. Δημόπουλος, 10:30-10:45
  • Μ. Πανίτσα, 10:45-11:00
  • Γ. Πετροπούλου, 11:00-11:15
  • Γ. Γραμματικόπουλος, 11:15-11:30
  • Γ. Δημητρέλλος, 11:30-11:45
  • Σ. Σπανού, 11:45-12:00

Πρόγραμμα Μαθημάτων 2016-2017 και προτεινόμενα θέματα εργασιών για το μάθημα "Γενετική Ανθρώπου"

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα μαθημάτων 2016-2017 καθώς και τα προτεινόμενα θέματα εργασιών για το μάθημα "Γενετική Ανθρώπου".

Καταβάστε τα ακόλουθα έγγραφα.

 

sample image