Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Παραδόσεις του μαθήματος «Γενετική Ανθρώπου–Ιατρική Γενετική»

Γίνεται γνωστό στις τεταρτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές ότι οι παραδόσεις του μαθήματος «Γενετική Ανθρώπου–Ιατρική Γενετική» θα αρχίσουν την Παρασκευή 03/03/2017, ώρα 13.00-15.00.

Γεωργία Στεφάνου

Ανακοίνωση για μάθημα Οικολογία Βλάστησης

Οι διαλέξεις στο πλαίσιο του μαθήματος Οικολογία Βλάστησης για το εαρινό εξάμηνο το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα αρχίσουν την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017.

Οι διδάσκοντες

Αναπλ. Καθηγήτρια Εύα Παπαστεργιάδου & Καθηγητής Π. Δημόπουλο

Αναβολή του μαθήματος Βιοπληροφορικής για την Τετάρτη 29/2

Το μάθημα της Βιοπληροφορικής της Τετάρτης 29/2 12-1μμ δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Θα καλυφθεί εντός του εξαμήνου από μία επιπλέον ώρα στο computer room.

Τα μαθήματα θα αρχίσουν στις 6/3 με βάση το πρόγραμμα.

Οι παραδόσεις του μαθήματος «ΕΞΕΛΙΞΗ»

Οι παραδόσεις του μαθήματος «ΕΞΕΛΙΞΗ» θα αρχίσουν την Τρίτη 28/02/2017 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Ο Διδάσκων
Γ. Κίλιας

sample image