Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Ορθή επανάληψη - Απόφοιτοι ορκωμοσίας Δεκεμβρίου 2019

Οι απόφοιτοι που θα ορκιστούν στην προσεχή ορκωμοσία του Δεκεμβρίου 2019 αναγράφονται στο επισυνατόμενο έγγραφο.

Για την ημερομηνία ορκωμοσίας θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

Έναρξη μαθήματος «Εφαρμοσμένη Ηθική & Βιοηθική»

Την Τετάρτη  9 Οκτωβρίου 12-3 θα γίνει το 1ο μάθημα  Εφαρμοσμένης Ηθικής & Βιοηθικής του Τμήματος Βιολογίας.

Το μάθημα θα είναι όσο το δυνατόν διαδραστικό με  συζήτηση επί ηθικών διλημμάτων, μικρά τεστ μη βαθμολογούμενα για την αξιολόγηση της κατανόησης, καθώς και κριτική ανάγνωση αποσπασμάτων εμβληματικών κειμένων πάνω σε ηθικά και βιοηθικά θέματα.

Διδάσκει ο Γεώργιος Μπούτλας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι πρωτοετείς φοιτητές, μετά την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  θα εισέρχονται από 4 Οκτωβρίου 2019 έως 10 Οκτωβρίου 2019 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών, για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής τους.

Για τις Ειδικές κατηγορίες νεοεισαχθέντων φοιτητών, Ελλήνων Πολιτών Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, Αθλητών, Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. ενημερωθείτε εδώ.

Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά, εφόσον ο φοιτητής ακολουθήσει όλα τα στάδια που προβλέπονται και αναρτήσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα. Ο φοιτητής θα χρειαστεί να επισκεφθεί τη Γραμματεία του Τμήματός του στις παρακάτω ημερομηνίες, έχοντας μαζί του τον κωδικό αίτησης που λαμβάνει από το σύστημα και την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά του στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης, προκειμένου να παραλάβει τα Πιστοποιητικά / έντυπα που αναφέρονται παρακάτω. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει όλα τα προβλεπόμενα στάδια και δεν αναρτήσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα, θα χρειαστεί να επισκεφθεί τη Γραμματεία του Τμήματός του στις παρακάτω ημερομηνίες, προκειμένου να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσει την εγγραφή του με το αρμόδιο προσωπικό. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής πρόσβασης, οι φοιτητές μπορούν να εξυπηρετηθούν στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος (ισόγειο κτιρίου Βιολογίας).

Από την Τρίτη 8/10 χορηγούνται τα πιστοποιητικά εγγραφής και οι κωδικοί στους πρωτοετείς φοιτητές ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, ως εξής:

Τρίτη 8/10, Τετάρτη 9/10, Πέμπτη 10/10, Παρασκευή 11/10, Δευτέρα 14/10 και Τρίτη 15/10, ώρες 10.00 με 13.00.

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος, μπορεί ο φοιτητής να απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του, υποβάλλοντας θεωρημένη (για την γνησιότητα της υπογραφής του) αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με αντίγραφο της ταυτότητας του, προκειμένου να του χορηγηθούν οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης, ώστε στη συνέχεια να λάβει μέρος στη διαδικασία των μετεγγραφών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Το εγχειρίδιο χρήσης και η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, θα είναι διαθέσιμα εδώ , από Παρασκευή 04.10.2019 έως και Πέμπτη 10.10.2019.

Για υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφή σας μπορείτε να επικοινωνείτε τις ώρες 09.00-15.00 στα τηλέφωνα 2610-997737, 2610-962636 και 2610-962632, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 04.10.2019 έως  και 10.10.2019.

Τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται και πρέπει να αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά επισημαίνεται ότι προβλέπονται επιπλέον κατά περίπτωση δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία και τον τρόπο εισαγωγής του κάθε φοιτητή, είναι:

  1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
  3. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  4. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ

Για να ζητήσετε πληροφορίες από τη Γραμματεία σας μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της εδώ επιλέγοντας το Τμήμα εισαγωγής σας. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι η τακτική πλοήγησή σας στον ιστότοπο του Τμήματος Βιολογία www.biology.upatras.gr  και του Πανεπιστημίου Πατρών  είναι απαραίτητη για να είστε ενημερωμένοι για τα θέματα που αφορούν στις σπουδές σας.

Πιστοποιητικά / έντυπα που θα παραλάβετε:
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας η Γραμματεία θα σας χορηγήσει:

  • Πιστοποιητικό εγγραφής για κάθε νόμιμη χρήση. Σε περίπτωση που χρειάζεστε πιστοποιητικό για συγκεκριμένη χρήση, μπορείτε να το ζητήσετε με αίτησή σας την ίδια μέρα στη Γραμματεία. Για το χρόνο και τον τρόπο παραλαβής του θα σας ενημερώσει η Γραμματεία
  • Λογαριασμό (κωδικούς) πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ευδόξου και απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
  • Ενημερωτικά έντυπα / αιτήσεις και πληροφοριακό υλικό των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (Σίτιση, Διαμονή, Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, Χορωδία, Χορευτικός Σύλλογος, κ.ά)

Με νεότερη ανακοίνωση οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την Ηλεκτρονική Δήλωση Μαθημάτων και την Ηλεκτρονική Δήλωση Συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-2020.

Eγγραφή στο εργαστήριο της Φυσιολογίας Φυτών και έναρξη μαθημάτων

Εργαστήρια
Καλούνται όλοι οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετέχουν στις εργαστηριακές ασκήσεις της Φυσιολογίας Φυτών να εγγραφούν μέχρι την Δευτέρα 7/10/2019. Καμία εγγραφή μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα γίνει δεκτή. Οι εγγραφές θα γίνονται 10-12 στα γραφεία του κ. Γραμματικόπουλου και της κ. Πετροπούλου. Η πρώτη εργαστηριακή συνάντηση (παρουσία υποχρεωτική) θα γίνει την Τετάρτη 9/10/2019 και ώρα 15:00 στην αίθουσα 069. Στην συγκεκριμένη συνάντηση θα δοθούν οδηγίες για τις εργαστηριακές ασκήσεις και θα ανακοινωθούν οι ομάδες και τα τμήματα.

Μάθημα
Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 6/10/2019 αίθουσα 069

Οι Διδάσκοντες

sample image